VIDEO: Vučelić: Luci i državi Crnoj Gori potreban je kredibilan partner

Izvršni direktor Luke Bar AD, Vladan Vučelić, govorio je za naše medije o značaju i mogućim ekonomskim efektima najavljenog posla distribucije, skladištenja prirodnog-tečnog gasa i eventualne izgradnje terminala za taj posao, njegovoj važnosti sa aspekta održivog razvoja, ali i o drugim razvojnim projektima i poslovima koji se očekuju sa puno optimizma u narednom periodu, kadrovskim potencijalima i  privatizaciji o kojoj se posljednjih godina puno govorilo.

U Crnoj Gori je, kada je riječ o tečnom, prirodnom gasu, smatra izvršni direktor Luke Bar AD Vladan Vučelić, ispunjeno nekoliko značajnih pretpostavki i preduslova.

“Prvenstveno , u Vladi Crne Gore i njenim ministarstvima, posebno Ministarstvu ekonomije, prepoznat je i na pravi način vrednovan potencijal koji može značiti participiranje u potrošnji pogonskih goriva LNG i dati pozitivan uticaj na crnogorsku ekonomiju, ali, ne manje važno, i značajno doprinijeti ispunjenju zahtjevnih standarda održivog razvoja. Već je u smislu upotrebe prirodnog gasa u crnogorskoj privredi napravljen pionirski poduhvat. To je uradila kompanija UNIPROM, u sklopu Kombinata aluminijuma, kroz izgradnju rezervoarskih kapaciteta, a treći preduslov ostvaren je kroz plan koji tretira područje Luke Bar”, kazao je za Radio Bar i Bar Info Vučelić, koji je naglasio i koji su multiplikativni ekonomski efekti ovog posla.

“Luka Bar bi značajno povećala obim pretovara i ukupne prihode, ali profit bi povećale i sve kompanije i preduzeća koja učestvuju na razne načine u sistemu pružanja lučkih usluga (brodski agenti, špediteri, inspekcijske službe, željeznički i drumski prevoznici…)”, smatra Vučelić, koji je naveo da je Luka Bar u   ovom trenutku u potpunosti spremna, jer to ne zahtijeva veća ulaganja, za prihvat kontejnera sa prirodnim gasom i njegovu dalju distribuciju.

“Za krajnje zaokruženje investicije, koja sigurno košta preko 50.000.000 €, potrebno je vrijeme i Luka za to nema kapacitete. U tom smislu je i Luci i državi Crnoj Gori potreban kredibilan partner, koji bi taj zahtjevan posao, u skladu sa svim standardima, mogao realizovati”, ističe Vučelić.

Na pitanje da li to znači da će se ponovo razmišljati o privatizaciji najveće barske kompanije ili je to, za sada “ad acta”, on navodi da to ne bi bila privatizacija već model partnerstva, koji bio bio baziran, ako do njega dođe, na elementima definisanim u aneksu 4 Ugovora o korišćenju lučkog prostora, koji je prošle godine Luka Bar potpisala sa Vladom Crne Gore, i koji je, kako ističe, tako dobro napravljen da će u potpunosti zaštiti državni, ali i interes Luke Bar.

“Privatizacija Luke Bar nije u nadležnosti organa upravljanja i menadžmenta Luke, već je to u domenu opredjeljenja sprovođenja državne strategije. Razvojni potencijali Luke su ogromni i jasno je da se investicije koje se mjere stotinama miliona eura ne mogu realizovati niti iz državnog, niti iz lučkog budžeta. Koji će biti modeli pronalaženja strateških partnera, zavisiće od odluke Vlade, koja je jedino mjerodavna da definiše ono što su prioriteti i najbolja rješenja”, objasnio je Vučelić.

Izvršni direktor Luke Bar AD izrazio je krajnji optimizam, ne samo kada su u pitanju skladištenje i distribucija tečnog, prirodnog gasa, već i drugi razvojni projekti i poslovi, čiju realizaciju očekuje u drugoj polovini godine, a posebno je zadovoljan kadrovskim potencijalima i stručnošću ljudi koji vode posao u kompaniji, na svim nivoima.

Share.

Comments are closed.