Crkva Sv. Jovana i Sv. Arhanđela Mihaila, XVI-XVIII vij, Sotonići – III kat.

Pravoslavna crkva sv. Jovana i sv. Mihaila u Sotonićima nalazi se na seoskom groblju.

Prvobitna crkva sa kraja 18. vijeka bila je podignuta kao jednobrodna građevina, da bi joj kasnije uz južni zid pridodata još jedna građevina istog oblika i dimenzija. Sjeverni zid starije građevine je uklonjen, i pod isti dvoslivni krov stavljena su oba zdanja, tako da crkva spolja djeluje kao jednobrodna građevina. Ova pravoslavna crkva ima dvije oltarske apside.

Njena unutrašnjost je podijeljena sa dva stupca na južni i sjeverni brod koji su zasvedeni poluobličastim svodovima. Crkva je zidana pravilnim kamenim tesanicima slaganim u horizontalne redove. Iznad zapadne fasade diže se kameni zvonik.

U crkvi se nalazi samo jedan ikonostas, i to ispred sjevernog oltara. Ikone na ikonostasu su radili Vasilije i Milivoje Đinovski 1909. godine. Postojao je još jedan ikonostas, ali je uništen u zmeljotresu 1979. godine.

Share.

Comments are closed.