CEDEM: Većina građana za ulazak Crne Gore u EU

Više od 60 odsto građana bi na referendumu podržalo ulazak Crne Gore u Evropsku uniju (EU), njih skoro trećina smatra da se Crna Gora kreće onoliko brzo koliko okolnosti dozvoljavaju  i da očekuje da će država do 2025. godine postati članica Unije, a više od polovine smatra da bi mladi bili na dobitku ulaskom u tu zajednicu.

To je saopšteno na pres konferenciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), povodom obilježavanja Dana Evrope i predstavljanja rezultata istraživanja javnog mnjenja o stavovima i poznavanju građana o pregovaračkom procesu Crne Gore sa EU i EU uopšte, u kojem je učestvovalo 773 ispitanika, a koje je sprovedeno od 15 do 30. aprila u okviru projekta „Dijalogom i edukacijom do Evropske unije“, koju je finansijski podržalo Ministarstvo javne uprave.

Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, navela je da, većina građana smatra da, Crna Gora u spoljnoj politici, treba da se oslanja na EU.

„Istraživanje je pokazalo da bi na referendumu, 62 odsto za, neopredijeljenih je 14, a 24 odsto građana je protiv ulaska Crne Gore u EU“, rekla je Bešić.

Kategorije koje se protive članstvu Crne Gore u EU jesu oni koji su niskog prihoda, oni koji žive u centralnom dijelu Crne Gore, te oni koji rade u privatnom sektoru.

CEDEM je sproveo istraživanje o stavovima građana na temu EU integracije, u perodu od 15. do 30. aprila 2019. godine.

Istraživanje je dio projekta “Edukacijom i dijalogom do EU” koje je finansijski podržalo Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Share.

Comments are closed.