Javna rasprava o doprinosu TO Bar i o prirezu poreza na dohodak

Predsjednik Opštine utvrdio je Nacrt Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Bar i Nacrt Odluke o prirezu poreza na dohodak fizičkih lica.

Nacrti odluka stavljaju se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 10. jula 2019. godine, a objavljeni su na zvaničnom sajtu Opštine Bar: www.bar.me.

Sekretarijat za finansije Opštine Bar organizovaće stručnu javnu raspravu u sali SO Bar 22. jula u 11:00. Uvid u Nacrte akata, zainteresovani građani mogu izvršiti u prostorijama mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija, Sekretarijatu za finansije Opštine Bar, kao i na sajtu Opštine Bar.

Iz Opštine Bar pozivaju sve zainteresovane građane da svojim učešćem, prijedlozima i sugestijama doprinesu izradi kvalitetnih tekstova navedenih akata. Primjedbe, prijedlozi i sugestije na nacrte akata mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije, neposredno na šalteru Građanskog biroa Opštine Bar, putem pošte: ul. Bulevar Revolucije br.1 ili  putem e-mail-a: finansije@bar.me, zaključno sa 25. julom.

Share.

Comments are closed.