Spomenici

Spomenici kulture: Omerbašića džamija, Stari Bar, XVII vijek

Omerbašića džamija se nalazi na stotinjak metara od ulaza u Stari grad. Izgradio ju je Omer-baša, ...

Spomenici kulture: Crkva Svetog Nikole, Mikulići, XVI vijek

Crkva Svetog Nikole u Mikulićima podignuta je na sredini gornjeg dijela sela ispod planine Rađen. Vrijeme ...

Spomenici kulture: Manastir Starčevo, Skadarsko jezero, XIV vijek

Pravoslavni manastir Starčevo nalazi se u jugoistočnom dijelu istoimenog ostrva u Skadarskom jezeru. Iako ...

Spomenici kulture: Manastir Prečista krajinska, Ostros, XI vijek

Ostaci manastira Prečiste krajinske sa crkvom Uspenja Bogorodice, nalaze se kod Ostrosa, u Krajini, na ...

Spomenici kulture: Manastir Orahovo, Crmnica, XV vijek

Pravoslavni manastir Orahovo nalazi se u istoimenom selu, udaljenom oko dva kilometra od Virpazara. O ...

Spomenici kulture: Zgrada Monopola duvana, 1903. godina

Najznačajniji spomenik privredne arhitekture na području opštine je Zgrada Monopola duvana, podignuta ...

Spomenici kulture: Sveta Petka, Šušanj, XVI vijek

Crkva Svete Petke nalazi se u naselju Gornji Šušanj, nedaleko od Velje mogile s kojom je povezana ...

Spomenici kulture: Uvala Bigovica, III-IV vijek

Uvala Bigovica nalazi se s druge strane brda Volujica. Riječ je o uvali koja je od III v. p.n.e. do XV ...

Spomenici kulture - Trikonhos, Topolica, VI vijek

Barski Trikonhos je ime za ostatke ranohrišćanske crkve prve naseobine drevnih Barana, i nalazi ...

Spomenici kulture: Dvorac kralja Nikole, XIX vijek

Dvorski kompleks Nikole I Petrovića u Baru sa pripadajućim objektima: Velikim i Malim dvorcem, kulama-stražarama, ...