Tragovi

Kako je Žukotrlica dobila ime

Žukotrlica, "morski" dio Šušanja, dobio je ime po trljenju žuke. Ova biljka lijepog ...

S Obnovom u obnovu

Nedugo nakon Drugog svjetskog rata, omladina Starog Bara i Pristana krenula je sa odigravanjem fudbalskih ...

Avanture dva džentlmena u Crnoj Gori

Teško je vjerovati da je Crna Gora prije stotinak godina bila privlačna avanturistima i putnicima ...