Na Univerzitetu Adriatik počeo upis na novi studijski program – Turizam i hotelijerstvo

Pomorski fakultet Bar danas od danas je bogatiji za još jedan studijski program-Turizam i hotelijerstvo, čime je mladim ljudima iz Bara i cijele Crne Gore, omogućeno da na Univerzitetu “Adriatik” već od septembra pohađaju osnovne studije ovog sve atraktivnijeg programa. Upis na prvu godinu studija počinje krajem ovog mjeseca.

Predstavnici Pomorskog fakulteta su istakli da je potreba za akreditacijom ovog studijskog programa prepoznata u činjenici da je savremeni turizam veoma dinamična aktivnost i jedan od važnijih faktora razvoja Bara, a istovremeno i glavni strateški oslonac ekonomskog razvoja. Oni su poručili da ce mladim judima tokom boravka na studijama biti omogućeno da steknu visokokvalitetna znanja, umijeća i vještine iz domena turističke i hotelijerske djelatnosti. Program je osmišljen i koncipiran po uzoru na vodeće svjetske fakultete iz ovih oblasti.

Studenti sa Pomorskog fakulteta Bar biće osposobljeni da koristeći usvojena znanja, u savremenim okolnostima, upotrijebe menadžerske sposobnosti koje će usavršiti kroz teoriju i praksu i primijeniti ih u raznovrsnim segmentima turizma. Cilj je da se obrazovnim inovacijama i naprednim obrazovnim tehnikama, omogući uključivanje u inovativne tokove, sa akcentom na luksuznu turističku ponudu i luksuzno tržište. Time će biti omogućeno da turistička sezona na području Crne Gore traje znatno duže.

U studijskom programu Turizam i hotelijerstvo, posebno je apostrofirana obaveznost praktične nastave: kontinuirana praksa u renomiranim turističkim i hotelijerskim objektima u Baru i okruženju.

Pravo upisa na osnovne akademske studije imaju kandidati koji su završili srednju školu. Inostrani studenti takođe imaju ista prava, predviđeno je upisnom politikom Fakulteta.

Zainteresovani kandidati sve informacije o upisu mogu dobiti na adresi:

Univerzitet “Adriatik” Bar,
Pomorski fakultet Bar
Šetalište kralja Nikole
Potkovica D1, Marina Bar u Studentskoj službi Fakulteta

Upis na prvu godinu studija počeće krajem juna 2019.godine.

Share.

Comments are closed.