Okončani Sportski dani dokera u okviru Dana sindikata

Sindikalna organizacija preduzeća “Luka Bar“ AD je proslavila Dan sindikata od 12. do 15. septembra, uz manifestaciju “Sportski Dani dokera”.

Učestvovali su: Luka Bar (Sindikalna organizacija “Luka Bar” AD), Port of Adria (“Sindikalna organizacija Port of Adria”), Luka Koper (Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper), Luka Rijeka (Samostalni sindikat zaposlenika riječke luke), Adriatic Gate Container Terminal (Lučki slobodni sindikat Rijeka), Luka Beograd (Sindikat Luke Beograd), Luka Leget (Sindikat nezavisnost RTC Luka Leget A.D. Sremska Mitrovica) i Luka Vukovar (Samostalni sindikat zaposlenika Luke Vukovar).

U okviru proslave, održan je i radni sastanak predstavnika sindikata učesnika. Raspravljano je o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju dokeri regiona, dok su predstavnici Luke Koper i Luke Bar, kao članovi Međunarodnog saveta dokera (IDC), govorili o aktivnostima IDC i mogućnostima učlanjenja ostalih luka. Odlučeno je da Sindikat Luke Koper i Sindikat Luke Bar izađu sa zajedničkim prijedlogom prema IDC, kojim bi predložili da se sportske igre uvedu i u agendu IDC, kao i da ovi regionalni susreti postanu tradicionalni, tako što će svake godine jedna od luka regiona biti domaćin.

Proslava je okončana velikom feštom na Sutormanu.

Rezultati:

Mali  fudbal: 1. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper; 2. Sindikalna organizacija “Luka Bar”; 3. Sindikalna organizacija Port of Adria

Basket: 1. Sindikalna organizacija “Luka Bar”; 2. Lučki slobodni sindikat Rijeka; 3. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper

Odbojka: 1. Sindikalna organizacija “Luka Bar”; 2. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper; 3. Lučki slobodni sindikat Rijeka

Nadvlačenje konopca: 1. Sindikalna organizacija “Luka Bar”; 2. Sindikalna organizacija Port of Adria; 3. Lučki slobodni sindikat Rijeka

Stoni tenis: 1. Sindikalna organizacija “Luka Bar”; 2. Sindikalna organizacija Port of Adria; 3. Samostalni sindikat zaposlenika Luke Vukovar

Pikado: 1. Sindikalna organizacija Port of Adria; 2. Sindikalna organizacija “Luka Bar”; 3. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper

Share.

Comments are closed.