Društvo

Predavanje o štetnosti hemikalija u OŠ Meksiko

by Milanka Vukosavović | 15:03:2017 | 14:59:13

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine posjetili su OŠ “Meksiko”, gdje su za učenike osmih razreda organizovali interesantno i poučno predavanje na temu “Loš uticaj deterdženata (hemikalija) na zdravlje ljudi i životnu sredinu“. O ovoj temi govorili su načelnica Odjeljenja za upravljenje hemikalijama u Agenciji za zaštitu životne sredine Tatjana Đoković i samostalni savjetnik mr Ilija Gojović.
 
Pored iznošenja podataka, učenicima su prezentovane i zanimljive ilustracije koje pokazuju gdje se sve, u našem okruženju, nalaze hemikalije, a saznali su i koje su sve vrste štetne. Naglašeno je da sve što čisti može i da truje, i da zdravlje može da se zaštiti jedino znanjem i informisanošću.
 
Načelnica odjeljenja za hemikalije u Agenciji za zaštitu životne sredine Tatjana Đoković smatra da ekološko vaspitanje i obrazovanje treba da omogući redefinisanje čovjekovog odnosa prema prirodi i promjenu njegovog ponašanja.

 
“Djecu od najranijeg uzrasta treba ekološki obrazovati, a njihovo učešće u ekološkim akcijama izazvaće radost i zadovoljstvo kada uoče rezultate koje su ostvarili čuvajući i čisteći okruženje u kojem borave”, rekla je ona. Đoković smatra da djeca koja se pridržavaju ekoloških propisa i primjenjuju stečena znanja, mogu preventivno i proaktivno uticati na promjenu svijesti, ne samo kod svojih vršnjaka, već i kod odraslih.
 
Obrazovanje o zaštiti životne sredine je dinamičan proces koji ima za cilj da probudi u ljudima svijest o ekološkim problemima i to kako na globalnom planu, tako i u lokalnoj zajednici, odnosno, u okruženju u kojem ljudi neposredno žive.
 
Zato Agencija za zaštitu životne sredine od svog osnivanja poseban akcenat stavlja upravo na razvoju ekološke svijesti građana. Prezentacija u OŠ “Meksiko” je jedan od vidova kako se skreće pažnja ka očuvanju i zaštiti životne sredine, a samim tim i bezbjednijim uslovima života.
 
Učenici osmih razreda škole “Meksiko” su sa pažnjom pratili ovo zanimljivo predavanje i istakli da su saznali brojne informacije o štetnosti hemikalija. Kako su rekli, podaci i činjenice koje su im saoštili predstavnici Agencije koristiće im u svakodnevnom životu, prvenstveno u očuvanju zdravlja i izbjegavanju primjene hemikalija sa štetnim dejstvom.