Društvo

U Baru stabilna bezbjednosna situacija

| 15:03:2017 | 19:39:24

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić i direktor Uprave policije MUP-a Slavko Stojanović obišli su danas Centar bezbjednosti Bar.
 
Oni su na sastanku koji su imali sa načelnikom CB Bar Dragom Spičanovićem i njegovim saradnicima razgovarali o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na području Bara za koju su zaključili da je stabilna.
 
Ministar i direktor izrazili su zadovoljstvo novim načinom rada rukovodećeg kadra CB Bar na operativnom i preventivnom nivou, a koji je dao konkretne rezultate na prevenciji i suzbijanju kriminaliteta.
 
Zaključeno je da sa kontrolama tzv. bezbjednosno interesantnih lica treba nastaviti, uz jačanje kapaciteta i popunu radnih mjesta kako u uniformisanom tako i u sastavu kriminalističke policije u CB Bar.
 
Ministar Nuhodžić i direktor Stojanović su se sastali i sa predsjednikom Opštine Bar dr Zoranom Srzentićem.
 
Predsjednik Opštinje Bar je kazao da opštinski organi imaju kvalitetnu saradnju sa CB Bar, te da CB Bar ima podršku Opštine u realizaciji aktivnosti od interesa građana na području Bara.
 
Na sastanku sa predsjednikom Opštine Bar Nuhodžić i Stojanović su razgovarali i o postavljanju video nadzora na javnim površinama u Baru, što bi umnogome pomoglo obezbjeđivanju materijalnih dokaza u rješavanju krivičnih djela. S tim u vezi, oni su upoznali predsjednika Opštine Bar da je MUP inicirao izmjene i dopune Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kako bi se stvorio pravni preduslov da ovaj projekat bude realizovan u narednom periodu. Izmjene i dopune ovog Zakona je inače usvojila Vlada na prethodnoj sjednici i Predlog ovog Zakona će biti upućen Skupštini radi usvajanja. Predsjednik opštine Zoran Srzentić i ministar Nuhodžić su shodno tome dogovorili da se u skorije vrijeme formira zajednička radna grupa koju će činiti službenici MUP-a i Opštine Bar a koja će raditi na realizaciji ovog projekta. 
 
Posjeta CB Bar je prva u nizu posjeta centrima bezbjednosti koje su planirali ministar Nuhodžić i direktor Stojanović. Naredne posjete biće realizovane u primorskim opštinama, radi razmatranja pripreme planova za bezbjedno odvijanje ljetnje turističke sezone. Osim toga, tokom tih posjeta, ministar i direktor će sa predsjednicima tih opština takođe razgovarati o postavljanju video nadzora na području tih gradova nakon što izmjene Zakona budu usvojene.