Društvo

Delegacija sa Kosova u Misiji dobre prakse

by Željko Milović | 18:03:2017 | 13:08:07

U sklopu Misije dobre prakse u Crnoj Gori, biznis inkubator koji posluje u sklopu Fondacije BSC Bar posjetila je delegacija sa Kosova, predvođena Danskim savjetom za izbjeglice. Činili su je visoki zvaničnici Ministarstva rada i socijalne zaštite, Opštine Mitrovica, Agencije za privatizaciju Kosova i udruženja koja se bave zapošljavanjem žena, manjinskog stanovništva i raseljenih lica.

“Misijom dobre prakse predviđena je posjeta institucija u Ulcinju i Baru koje se bave socijalnom zaštitom, zapošljavanjem i podrškom zapošljavanju kao i Ministarstvu rada i socijalnog staranja u Crnoj Gori. Na sastanku koji je održan u Baru, delegaciji su predstavljeni rad biznis inkubatora u Baru, strateški plan i buduća uloga na nacionalnom, regionalnom i lokalnom kontekstu. Prezentirani su brojni rezultati inkubatora u vidu zapošljavanja, mikrokreditne podrške i osnivanja novih malih i srednjih preduzeća”, rekla je za Bar Info Ivana Tomašević, direktorica BSC Bar.
 

Delegaciju su dočekali i predstavnici Opštine Bar - potpredsjednice Opštine Bar Sanela Ličina i Slađana Živanović, te sekretar Sekretarijata za imovinu i zastupanje Vido Dabanović. Na sastanku sa njima razmatrano je o problemima, potrebama i zahtjevima preduzetnika i sektora malih i srednjih preduzeća u barskoj opštini, uključenosti manjinskih zajednica kao i učešću Opštine Bar u saradnji i odnosima sa lokalnim i regionalnim akterima na zapošljavanju i samozapošljavanju.
 
Nakon ovog sastanka održan je sastanak i sa predstavnicom Zavoda za zapošljavanje Suzanom Mašanović, gdje su se upoznali sa akrtivnostima ove institucije, kvalitetom saradnje sa ostalim akterima na tržištu, kao i mogućnostima unaprijeđenja podrške nezaposlenim licima u Baru, posebno ženama i osobama sa invaliditetom.

“Zaključak sastanaka bio je da su prepoznata brojna polja za saradnju i unaprijeđenje saradnje između institucija iz Crne Gore i Kosova. Prepoznata je i mogućnost učešća u pregograničnim projektima Crne Gore i Kosova na polju zapošljavanja, podrške razvoju poljoprivrede i slično”, zaključila je Tomašević.