Društvo

Edukativna tribina u Gimnaziji

| 18:03:2017 | 16:25:57

Članovi Učeničkog parlamenta Gimnazije “Niko Rolović” u prostorijama svoje škole održali su edukativnu tribinu za članove učeničkih parlamenata Srednje Ekonomsko-ugostiteljske škole i Srednje Stručne škole iz naše opštine.
 

Tema edukativne tribine bio je aktivizam mladih, kao i lokalni aktivizam. Otvorila ju je Indira Količić, predsjednica UP-a Gimnazije, govoreći o akcijama sprovedenim tokom ove školske godine, a potom su govorili delegati Unije srednjoškolaca Mirela Salihović i Marija Pešić o akcijama i ciljevima te organizacije.

Tribina je zatvorena proglasom “Uključi se, neka se i tvoj glas čuje!”.