Društvo

Akcionari: OTL poželjan partner za privatizaciju

by VIJESTI | 03:04:2017 | 10:51:18

“Od direktora potencijalnog kupca Luke Bar (OTL grupacije) je poslata jako pozitivna poruka da na nas manjinske akcionare gledaju kao na prirodne partnere, sa istim ciljem postizanjem uspješnih poslovnih rezultata koji će obezbijediti veću vrijednost kompanije i dividende u budućnosti”, saopštio je “Vijestima” Aleksandar Jovović, član Borda direktora Luke Bar koji zastupa interese malih akcionara okupljenih oko investicionih fondova.
 
Jovović je, kao bitno po akcionare, istakao da se obećane investicije realizuju iz sredstava investitora, a ne kreditnim zaduženjem Luke Bar kao što je bila praksa u nizu do sada realizovanih privatizacija.
 
OTL je nedavno za državni paket od 30 odsto akcija povećao u direktnim pregovorima kupoprodajnu cijenu sa 7,1 milion na 8,5 miliona eura, ili u prosjeku sa 41,6 centi po dionici na 50 centi.
 
“Takođe, na korekciju cijene date u ponudi za paket akcija u vlasništvu države gledamo kao na signal da je OTL grupi jako stalo da se process privatizacije dovede do kraja i preuzme upravljanje nad Lukom Bar. Kao neko ko predstavlja oko 10 odsto manjinskog kapitala u Luci Bar okupljenog oko brokerske kuće ‘Bull and Bear’ u interesu nam je da se još bolje organizujemo i procentualno ojačamo kako bismo imali bolju pregovaračku poziciju nakon okončanog procesa privatizacije i mogli bolje zaštiti svoje interese u tom procesu. Kao prirodne partnere u svemu tome vidimo oba sindikata Luke Bar, kao i sadašnje i bivše radnike Luke Bar koji kontrolišu respektabilan procenat vlasništva u kompaniji. Za razliku od države koja osim ponuđene cijjene ima i niz drugih benefita od samog procesa privatizacije Luke Bar, mi akcionari imamo samo jedan, a to je da što bolje valorizujemo svoje akcije. To je jedino moguće ako smo kompaktni i ako kontrolišemo što veći procenat vlasništva”, zaključio je Jovović.
 
Direktor društva “Butterfly finance” Nedeljko Šuškavčević koji rukovodi fondom Trend, i koji posjeduje akcije Luke Bar, kaže da manjinski akcionari, koje predstavlja, pozitivno gledaju najavljenu privatizacije Luke Bar.
 
“Iz ugla akcionara, gledajući godinama unazad cijena akcije se kretala od 12 do 30 centi i bila vrlo nelikvidna. Dok se najavom privatizacije, kao i dolaskom investitora sa očiglednom reputacijom, popravilo interesovanje i promet na berzi”, dodao je Šuškvčević.

 
On smatra, takođe, da privatizaciju ne treba gledati samo kroz prodajnu cijenu, već i kroz multiplikativne efekte koji dolaze nakon toga.
 
“Naime, država će nakon prodaje 30 odsto akcija, ако su najave tačne, samo od koncesija dobijati oko 700.000 eura godišnje, računajući prema biznis planu investitora, i zadržati vlasništvo nad 24 odsto akcija kompanije. Takođe, investitor se obavezuje na dodatne investicije u vrijednosti od 14 miliona za period od tri godine i zadržavanje svih zaposlenih. S obzirom da se radi o dobro poznatom i respektabilnom partneru, gajimo nadu da će učvrstiti poziciju Luke Bar u sektoru međunarodnog prevoza i logistike i pozicionirati je na samom vrhu pozicije koridora Baltik - Jadran, što će i samu Crnu Goru pretvoriti u prepoznatljivu destinaciju na pomorskom tržištu”, dodao je Šuškavčević.
 
On smatra da se u dogovoru sa menadžmentom i sindikatom može stvoriti dobra klima najavljene privatizacija.
 
“Osim prodaje Luke Bar, vjerovatna je prodaja i Montekarga, što opet za sobom povlači pozitivne efekte. Takođe su optimistične najave direktora OTL grupe u odnosu na manjiske akcionare i najavu dividende u budućem periodu”, kazao je Šuškavčević.
 
S obzirom na značaj koji Luka Bar ima za lokalnu zajednicu i stanovništvo, manjinski akcionar Luke Bar, Tripko Krgović kaže da je “socijalni program ključna komponenta u ovoj privatizaciji”.
 
“Tu su i planovi za povećanje obima poslovanja što bi moralo da znači otvaranje novih radnih mjesta. I da se konačno u jednoj privatizaciji definiše da kupac ulaže svoj novac u Crnu Goru, ulaganja iz profita ostvarenog na domaćem tržištu su obična farsa koju smo vidjeli nebrojeno puta. Ukoliko su ova pitanja riješena na pravi način, onda mogu da kažem da je OTL vrlo poželjan partner, konačno jedan investitor koji nema sumnjiivu reputaciju i dolazi iz EU a ne sa egzotičnih destinacija. Jako je bitno što su oni javna kompanija, kotiraju se na berzi i to ih dodatno obavezuje na najveće standarde u poslovanju i izvještavanju”, zaključio je Krgović.