Društvo

Skupština SO Bar: Najviše bure oko Ljetopisa

by Darija Marđokić | 29:05:2017 | 20:39:29

Nakon što su odbornici na današnjoj, XIX vanrednoj sjednici SO Bar, sa 23 glasa „za“ i četiri „uzdržana“ usvojili Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti, nastavljena je XVIII sjednica SO Bar.
 
Na sedmom nastavku ove sjednice raspravljalo se o programu rada i finansijskom planu Kulturnog centra Bar i doo Sportsko-rekreativnog centra.
 
Direktor Kulturnog centra Ćazim Nikezić u uvodnom izlaganju je istakao da je program rada ovog preduzeća dobio pozitivno mišljenje Odbora za finansije i Sekretarijata za društvene djelatnosti. Nikezić je naveo da je finansijski plan Kulturnog centra za 2017. godinu projektovan na osnovu ostvarenih troškova sa 30. novembrom 2016. godine i pretpostavljenih potreba za 12 mjeseci u 2017. godini.
 
„Nadam se da će transfer u iznosu od 470.000 eura, predviđen budžetom za ovu godinu, omogućiti da Kulturni centar nastavi sa nesmetanim radom. Zahvaljujem se na razumjevanju Odboru za društvene djelatnosti, koji je predložio da se za 60.000 eura Kulturnom centru poviše sredstva, što je ova Skupština uvažila, i ne samo to, već je uvijek imala razumijevanja, barem od kada sam ja na čelu ovog preduzeća“, kazao je on.
 
Nikezić je objasnio da posebno mjesto daje XXX, jubilarnom Barskom ljetopisu koji će biti organizovan „na izuzetno visokom nivou i sa novom koncepcijom“.
 
„Prepoznali smo da se nešto u svemu tome treba mijenjati. Barski ljetopis je tokom 30 godina postojanja prešao trnoviti put i, uprkos brojnim iskušenjima, zahvaljujući prvenstveno onima koji su ga gradili i vjerovali u moć stvaranja kulture, još uvijek postoji. On nije namijenjen samo stanovnicima barske opštine, već ima za cilj da privuče širu publiku. Festival će ove godine trajati duže, čime će biti obuhvaćen najveći dio turističke sezone. Imaće preko 120 programa“, rekao je Nikezić.
 
Upravo je najveću polemiku odbornika danas izazvao ovogodišnji XXX Barski ljetopis. Takoe je odbornik SNP, mr Mladen Zagarčanin istakao da novi program i rukovodstvo ovogodišnjeg Barskog ljetopisa nije usvojen nijednim aktom SO Bar, čime smatra ovu odluku najnelegitimnije donešenom od kako se nalazi u odborničkim redovima.
 
"U svemu što se dešava oko kulture u Baru, prste su umiješali politički subjekti. Na jedan vrlo perfidan način u cijelu priču oko kulturnog stvaralaštva u Baru uvukla se jedna osoba iz političkih razloga, mimo saglasnosti ovog doma i mimo saglasnosti bilo kojeg pravnog subjekta. Prvenstveno, mimo saglasnosti Upravnog odbora koji je nije postavio za mjesto direktora Festivala. Na taj način je došla vrlo sumnjivim političkim putevima, preko grbače svih onih radnika Kulturnog centra, a ima ih 65, bukvalno se uvlačeći u jednu strukturu koja postoji već dugo decenija. Ksenija Popović je preko političke elite DPS-a došla na mjesto direktora barskog Festivala. Imamo situaciju da se u okviru jedne institucije vrši potpuno paralelna organizacija, nelegalno stvorena, koja nije verifikovana od strane Upravnog odbora, niti verifikovana od strane Skupštine grada Bara. Sa parama od Festivala se potpuno slobodno manipuliše od strane osobe koja nije zakonski određena za to. Dopuštamo nekome sa strane da dođe, i pored svih ovih ljudi koji rade u Kulturnom centru da dovodi svoju infrastrukturu i svoje ljude i da postaje direktor legalno izabranom direktoru. Nigdje nije potpisano, nijednim aktom da mi sada možemo da imamo legalni Barski ljetopis“, naveo je Zagarčanin.
 
Zagarčanin je kazao da je dobio informaciju da njegovi članovi "nikada nijesu zaista glasali za postavljanje novog direktora festivala", već da su za to "dali saglasnost“ direktoru Kulturnog centra. "S toga je Ksenija Popović nelegalno i nelegitimno dovedena za direktoricu Barskog ljetopisa“, smatra Zagarčanin.
 
Poslanik PzP Aleksandar Lekić smatrao je da je program rada Kulturnog centra dosta uopšten, te da ne daje detaljnije odgovore na pitanja od značaja za rad ove ustanove, za prezentaciju kulturnih vrijednosti i poboljšanje, a naročito kada je u pitanju očuvanje i zaštita kulturnog nasljeđa. Lekić je objasnio da se u programu ne nalaze nikakve informacije o mogućoj sanaciji Doma kulture, koja je prijeko potrebna.
 
Kada je u pitanju Barski ljetopis, Lekić je kazao da u programu stoji da je  „ovo jubilarni XXX Barski ljetopis, da je posebno osmišljen, dopunjen i osavremenjen, ali ne znamo šta ga to čini takvim, ništa o tome nemamo u programu rada, čak ni u najmanjim naznakama“. Osim toga, Lekić je dodao i da više pažnje treba posvetiti pitanju očuvanja i zaštite kulturnog nasljeđa.
 
Naser Kraja, odbornik DPS, rekao je da usvajanje programa rada i finansijski plan za 2017. godinu JP Kulturni centar Bar nosi u sebi posebnu dimenziju odgovornosti u smislu kreiranja kulturnog ambijenta u našem gradu. Kraja je rekao da zaposleni u Kulturnom centru na najbolji mogući način pokušavaju da prezentuju u okviru svojih djelatnosti sve kulturne vrijednosti Bara.
 
Odbornica DPS Sonja Stanišljević rekla je da se kasni sa usvajanjem programa rada Kulturnog centra, ali je mišljenja da je program za 2017. godinu osmišljen na adekvatan način, kako bi zadovoljio potrebe institucija ii organizacionih jedinica pod okriljem Kulturnog centra i građana Bara.
 
Odbornik SD Savo Pavlović rekao je da je program rada Kulturnog centra za 2017. godinu veoma skroman, te da su „neke stvari u njemu nabacane“. On je zamjerio Kulturnom centru što su u programu rada zaboravili da navedu manifestacije poput „Koštanijade“ i „Maslinijade“, te kolika su izdvojena finansijska sredstva za njih. Pavlović je imao primjedbu što u Dom kulture nije uložen nijedan cent od početka njegovog rada, a istakao je i to da su zidine Starog grada napadnute.
 
"Tu može da radi ko što god hoće. Pod hitno treba zaustaviti sve radove koji se tamo vrše i mislim da bi u narednom periodu trebalo ispraviti nešto što je bila velika greška, revitalizovati staru kaldrmu i stepenište. Treba da radimo na očuvanju Starog grada i da se posvetimo starinama koje su vama date na upravljanje. U narednom periodu treba puno sredstava uložiti da revitalizujete sve ovo, jer su vam najljepši objekti dati na upravljanje“, istakao je Pavlović.
 

Odbornika DF Dejana Đurovića interesovalo je ko je nametnuo direktora Barskog ljetopisa i sumu od 270.000 eura, te ko ima dobit o svemu tome. On je za novoizabranu direktoricu Barskog ljetopisa kazao da nije radila ništa šest godina, te da smatra da nije sposobna da obavlja tako veliku funkciju.
 
„Garantujem vam da će od maja naredne godine svaki direktor preduzeća i svaki sekretar biti biran na konkursu. Biraćemo ih preko konkursa, pa neka budu i iz redova DPS, ali moraju biti najbolji. Nećemo raditi ovo, da u naše kadrove dovodimo ljude da bi ispoštovali partijske uslove. Dovode nam partijske ličnosti koji ne mogu, nemaju uslove i ne umiju da rade posao za koji su postavljeni“, naglasio je Đurović.
 
I odbornika Sava Vujoševića interesovalo je ko je i kojim aktom postavio Popovićevu na mjesto direktora Festivala. On je tražio odgovore na to kolika su tačno novčana sredstva izdvojena za Barski ljetopis, ko raspolaže tim novcem i na koji se račun uplaćuju.
 
Poslanica DPS Branka Nikezić kazala je da "vjerovatno da smo imali tako dobrog čovjeka za realizaciju Barskog ljetopisa u barskim prilikama, ne bi dovodili nikoga sa strane“.
 
"Jednostavno, bilo je potrebno Barski ljetopis za 30 godina postojanja napraviti mnogo boljim i atraktivnijim nego što su bili dosadašnji. Dosadašnji su bili onakvi kako su to dirigovala sredstva, ovog puta imamo znatno veći broj donacija nego sopstvenih sredstava, kojima će se realizovati ovaj festival i to je ono što smo dobili uz pomoć onih koje je neko nazvao 'politička elita DPS'. Niko tačno ne zna kolika će to biti cifra, ali će zasigurno uticati na kvalitet ovog tradicionalnog festivala. Što se tiče postavljanja direktora za Barski ljetopis, mislim da Kulturni centar treba da bude zadovoljan što je neko pružio ruku da se Festival ove godine obilježi onako kako je zaslužio nakon 30 godina postojanja. Barski ljetopis se ne nameće, nego se pomaže Kulturnom centru da ga odrade i realizuju na neki bolji način i sa više mogućnosti nego što to oni imaju u okviru svojih zaposlenih, i sa više sredstava nego što ih imaju na raspolaganju“, objasnila je Nikezić.
 
I ona je mišljenja da se Dom kulture treba renovirati, a da je za tu priliku najbolje iskoristiti sredstva evropskih fondova, jer se njima može mnogo više nadomjestiti nego što bi to Opština mogla da planira u kapitalnom budžetu.
 
Nakon tročasovne rasprave, program rada i finansijski plan JP Kulturnog centra usvojen je sa 21 glasom „za“ i devet „protiv“.
 
Osim ove, usvojena je i Osma tačka dnevnog reda XVIII sjednice SO Bar, program rada doo Sportsko rekreativni centar Bar i to sa 20 glasova „za“ i sedam „uzdržanih“.
 
Ova, osamnaesta sjednica SO Bar, započeta još 20. marta, biće nastavljena u srijedu.