Društvo

VIDEO: Regionalna konferencija o diskriminaciji

by Vesna Šoškić, snimatelj Adi Karađuzović, montaža Senad Sukalić | 30:05:2017 | 16:39:17

Diskriminacija na radu i u zapošljavanju sve je prisutnija u našem društvu, ali i na globalnom nivou - pokazuju i statistika nadležnih institucija i istraživanje javnog mnjenja. U nastojanjima da se obezbjedi  ostvarivanje prava svih građana pod jednakim uslovima, neophodno je zajedničko djelovanje međunarodne i lokalnih zajednica, nadležnih institucija i NVO sektora, rečeno je na otvaranju Regionalne konferencije “Diskriminacija na radu i u zapošljavanju” (za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju) koja se od 29. do 31. maja održava u hotelu “Princess” u Baru.
 
“Obezbjeđivanje jednakih prava svim građanima na radu i u zapošljavanju ključni je uslov socijalnog mira, razvoja i kohezije”, istakao je Šućko Baković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda, kojeg su građani, u istraživanju CEDEM-a prepoznali kao ključnu instituciju u borbi protiv ovog problema.
 

“Država ima posebnu odgovornost da ne dozvoli diskriminatorski tretman i nerazumno uskraćivanje prava onima koji traže zaposlenje ili se već nalaze u radnom odnosu. Ustav Crne Gore je u najveće vrijednosti  uvrstio jednakost, nacionalnu ravnopravnost i ravnopravnost polova, a pravni poredak zaštitu od diskriminacije na radu i u zapošljavanju predvidio sistemskim zakonima - Zakonom o zaštiti od diskriminacije , Zakonom o radu i drugim”, kazao je Baković.
 
Zakon jeste regulisao mnoga pitanja u oblasti rada i zapošljavanja, ali postoji razlika između propisanog i realnog stanja, naveo je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.
 
“Na to ukazuje i statistika i istraživanja javnog mnjenja. Ostaje nejasno da li je to zbog nesavršenosti propisa ili nedovoljne svijesti o štetnosti takvih nedjela”, istakao je, između ostalog, ministar Purišić koji je podsjetio da je u pripremi više zakona koji uređuju radne odnose i tržište rada - Zakon o radu, Zakon o zaštiti i zdravlju na radu, Zakon o zapošljavanju...
 
Ambasadorka Maryse Daviet, šefica MIsije OEBS u Crnoj Gori i Angela Longo, šefica Kancelarije programa Savjeta Evrope naglasile su da je fenomen diskriminacije stalna prijetnja, a stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori i dalje je visoka, uprkos napretku u ostvarivanju ljudskih prava.
 

“Postoji težnja da se pobijedi ova prijetnja, a na tom putu moramo se ujediniti - međunarodna zajednica, lokalne zajednice, NVO sektor. Crna Gora je uvijek bila multietničko i multikulturalno  društvo. Od obnove nezavisnosti ostvarila je izvanredan napredak u ostvarivanju ljudskih prava, ali još mnogo toga bi trebalo uraditi. Mnogo zakona je usvojeno, ali ključna je implementacija”, istakla je Daviet.
 
“Građani vjeruju da postoji još uvijek snažna diskriminacija, a stopa nezaposlenosti je veća u odnosu na 2015. godinu. Situacija je unaprijeđena u zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju. Moramo nastaviti partnerstvo i Savjet Evrope u tome snažno podržava Crnu Goru”, kazala je Angela Longo.
 
“Među najdiskriminisanijima su Romi” - kazao je Orhan Usein, rukovodilac tima Regionalnog savjeta za saradnju - Integracija Roma 2020. potvrđujući to podatkom da je stopa nezaposlenosti kod Roma dva puta veća nego kod druge populacije.
 
“Mala i srednja preduzeća radije zapošljavaju ljude koji ne pripadaju ovoj grupaciji zbog stereotipa i predrasuda”, naglasio je Usein.
 

Regionalnu konferenciju na ovu važnu temu pozdravio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović: “Ovo nije regionalni , već globalni problem i evidentan je napor države na njegovom rješavanju. Vjerujem da će ova konferencija uspjeti jer su je organizovali  nadležni subjekti i institucije, uz prisustvo stručnjaka i jer je organizovana na način da obezbjedi objektivnost. Vjerujem da će se pronaći adekvatni instrumenti, uz maksimalnu ozbiljnost u prilazu ovom problemu i da će se pronaći modeli za zaštitu od diskriminacije. Država takođe treba da se potrudi da kroz kredite i Investiciono-razvojni fond obezbjedi što bolje uslove za zapošljavanje, jer imamo izvanredne preduzetnike, a uvozimo mnoge sirovine. Nema razvoja bez dobre ekonomije i visokog standarda. Ubijeđen sam da bi i ove naše nesrećne podjele lakše riješili ako smo ekonomski stabilni i ako smo ekonomski razvijena sredina”, kazao je predsjednik Vujanović.
 
Regionalnu konferenciju “Diskriminacija na radu i u zapošljavanju” (za Crnu Goru, BiH i Srbiju) u Baru organizovala je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, OEBS-om, Savjetom Evrope i Regionalnim savjetom za saradnju-Integracija Roma 2020.
 
Sanija Šljivančanin, predstavnica Konrad Adenauer Fondacije u Crnoj Gori istakla je da je “ovakva podrška snaženju institucija uvažavanje Crne Gore i pomoć njenom demokratskom prosperitetu”.
 
Učesnici će prvog dana rada raspravljati o međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, kvalitetu nacionalnog zakonodavstva i jačanju institucionalnih kapaciteta u borbi protiv diskriminacije. Drugog dana konferencije, kojoj prisustvuju i predstavnici regionalnih institucija ombudsmana, civilnog društva, sindikati, tijela za jednakost, agencije za zapošljavanje iz Crne Gore, BIH i Srbije, kao i predstavnici Ustavnog suda CG i međunarodni eksperti, paneli će biti posvećeni temama: “Postupci pred tijelima za jednakost”, “Ishodi postupaka pred tijelima za jednakost”, “Drugi resursi u zaštiti od diskriminacije na radu i u zapošljavanju” i “Strateški značaj saradnje državnih institucija i civilnog sektora”.