Društvo

UZKD: Kajnak je van granica kulturnog dobra Stari Bar

| 24:08:2017 | 11:04:46

Uprava za zaštitu kulturnih dobara reagovala je povodom teksta "Kurgaš: Kajnak je pod posebnom zaštitom države", objavljenog na našem portalu. Saopštenje prenosimo integralno:
 
“Netačni su navodi da “NVO “Broj 19” ni mjesec nakon posljednjeg dopisa, nije dobila odgovor Uprave za zaštitu kulturnih dobara na upit zbog radova koje barski “Vodovod” izvodi na izvorištu Kajnak, u zoni starobarske tvrđave”.
 
Da podsjetimo: Upravi za zaštitu kulturnih dobara obratio se Mirsad Kurgaš, predsjednik NVO “Broj 19” iz Bara, dopisom broj 03-350/2017, od 02.08.2017. godine u kome obavještava Upravu za zaštitu kulturnih dobara da je “Vodovod” Bar izveo radove na izvorištu Kajnak, a u zoni starobarske tvrđave”.
 
Takođe je naveo da je “česma Pet točkova , koja se nalazi u neposrednj blizini navedenih radova u katastrofalnom stanju”.
 
Uprava za zaštitu kulturnih dobara je odmah nakon primljenog dopisa predsjednika NVO “Broj 19” Mirsada Kurgaša reagovala i obratila se Upravi za inspekcijske poslove. Zatražili smo da inspektor za zaštitu kulturnih dobara što hitnije izvrši uvid na terenu i preduzme mjere iz svoje nadležnosti.
 
Istog dana Uprava za zaštitu kulturnih dobara uputila je dopis Mirsadu Kurgašu, predsjedniku NVO “Broj 19”, (broj dopisa 03-350/2017,od 02.08.2017.) u kome ga informiše da je njegov dopis razmotren i upućen nadležnom inspektoru na dalje postupanje. Dakle, gospodin Kurgaš je u najkraćem mogućem vremenu obavješten o planiranim aktivnostima.
 
Od Uprave za inspekcijske poslove Upravi za zaštitu kulturnih dobara dostavljen je dopis, broj 03-350/2017 od 16.08.2017. godine u kome se navodi da je prilikom obilaska predmetne lokacije utvrđeno da nije bilo građevinskih radova od strane DOO “Vodovod i kanalizacija“ Bar.
 
Takođe u dopisu Uprave za inspekcijske poslove stoji da je inspektor obavio razgovor sa Mirsadom Kurgašem, predsjednikom NVO “Broj 19” iz Bara, koji ga je upoznao sa situacijom na terenu. Dakle, gospodin Kurgaš je još jednom kontaktiran i informisan povodom njegovog dopisa.
 
Inspektor za kulturna dobra je obavio razgovor i sa Alvinom Tombarevićem, direktorom tehničkog sektora Vodovoda, o čemu je sačinjen zapisnik broj: 0602/2017-9218/2.
 
Zapisnički je konstatovano da DOO ” Vodovod i kanalizacija” Bar ne planira izvođenje građevinskih radova na predmetnoj lokaciji, kao i da su vršena ispitivanja izdašnosti na postojećim bušotinama, a da to ne podrazumijeva izvođenje građevinskih radova, navodi se u uzvještaju inspektora za kulturna dobra dostavljenom Upravi za zaštitu kulturnih dobara.
 
Inače, predmetna lokacija, na kojoj je barski Vodovod vršio ispitivanja, nalazi se van granica kulturnog dobra “Stari Bar” i njegove zaštićene okoline ( Rješenje broj: UP/I-02-97/2017-2, od 03.05.2017. godine)

Dakle, Uprava za zaštitu kulturnih dobara postupila je po dostavljenom dopisu gospodina Kurgaša blagovremeno i u skladu sa svojim nadležnostima, tako da su navodi objavljeni na Vašem portalu netačni i tendeciozni.”, zaključuje se u saopštenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara.