Društvo

Voda za piće je ispravna i stalno se kontroliše

| 24:08:2017 | 14:42:02

“Rezultati ispitivanja kontinuirano pokazuju da zdravstvena ispravnost vode za piće iz sistema javnog vodovoda u našoj opštini u svemu odgovara propisanim uslovima”, saopšteno je Radio Baru i Bar Infu iz DOO “Vodovod i kanalizacija”.
 
U cilju zaštite zdravlja potrošača, DOO “Vodovod i kanalizacija" Bar posebnu pažnju posvećuje ispravnosti vode za piće iz sistema javnog vodovoda i unapređivanju sistema kontrole njene ispravnosti, kazali su iz ovog preduzeća.
 
“U skladu sa tim, ovo privredno društvo je 19.06.2017. godine dobilo Sertifikat broj: H-0013/17. kojim se potvrđuje da uspješno primjenjuje HACCP sistem koji ispunjava sve zahtjeve Codex Alimentariusa CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 u oblasti proizvodnje i distribucije vode iz vodovodne mreže za Ijudsku upotrebu. Njegova primjena podrazumijeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava, kojima se smanjuju rizici po bezbijednost vode.
 
Istovremeno, voda za piće se nalazi i pod stalnim zdravstvenim nadzorom koji vrši Dom zdravlja u Baru - Odsijek za higijenu i zdravstvenu ekologiju kao ovlašćena zdravstvena ustanova za ove poslove,  koja vrši redovno uzorkovanje i ispitivanje nene zdravstvene ispravnosti, u skladu sa Pravilnikom o načinu i obimu ispitivanja kvaliteta vode i Pravilnika o nižim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće.”, kaže se u saopštenju koje potpisuje Marija Bulatović, referent kontrole kvaliteta vode u DOO Vodovod i kanalizacija Bar.