Društvo

Nakon dužeg vremena Luka Bar primila brod sa lužinom

| 19:09:2017 | 20:35:14

U Luku Bar je u ponedjeljak uplovio brod „Sukran C“, radi iskrcaja oko 4000 tona lužine. Lužina je za primaoca ” Alumina” DOO iz Zvornika, sa kojim Luka Bar AD ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji, a pretovar se vrši preko rezervoara koji su u vlasništvu Kombinata aluminijuma iz Podgorice.
  
“Naročito je značajno što je ovo prvi posao sa lužinom nakon devet godina, a da bi se otpočeo bilo je potrebno u potpunosti osposobiti sve lučke kapacitete, naročito željeznički kolosjek. U tu svrhu uložena su značajna materijalna sredstva, kao i značajno angažovanje menadžmenta i radnika kompanije.

 
Izražavamo zadovoljstvo i utemeljeni optimizam u vezi sa početkom ovog posla, a naročito jer je u najavi još jedna faza pretovara iste količine lužine. Takođe, očekujemo i nove količine roba za pretovar, jer kontinuirano stvaramo preduslove za uspješno poslovanje”, kaže se u saopštenju lučke PR službe.