Društvo

Posjeta šefa Unicef Crvenom krstu Bar

| 28:11:2017 | 19:28:41

Danas su Opštinsku organizaciju Crvenog krsta Bar, u okviru projekta “Poboljšanje pristupa dječijim i socijalnim uslugama raseljenih i domicilnih Roma u Baru”, posjetili šef Unicefa za Crnu Goru, Osama Makavi Kogali i Nela Krnić, zadužena za zaštitu i prava djeteta, kao i generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, Jelena Dubak sa saradnicima.
 
Cilj ove posjete je upoznavanje sa položajem Roma i Egipćana u našoj opštini sa posebnim akcentom na položaj žena i djece.

 
Sekretar Opštinske organizacije Crvenog krsta Bar, Zorica Crnčević, predstavila je programske aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta koji podržava Unicef, kao i druge usluge koje se pružaju ovoj rizičnoj grupi. Predstavljeni su i statistički podaci koji se odnose na broj Roma i Egipćana, polnu, starosnu, obrazovnu i materijalnu strukturu. Istaknuta je i saradnja sa lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad i obrazovnim ustanovama u cilju poboljšanja njihovog položaja i socijalne inkluzije.