Društvo

Usvojen Plan i program Vik-a za 2018. godinu

by Vjera Knežević Vučićević | 29:11:2017 | 14:39:41

Bord direktora doo Vodovod i kanalizacija usvojio je obimni i ambiciozni Plan i program rada za 2018. godinu.
 
“U narednoj godini očekujemo uvećanje profita u svim segmentima rada. Naturalnim i finansijskim planom predviđeno je povećanje distribucije vode za tri procenta, što je bazirano na temelju realnih očekivanja u pogledu potrošnje vode novih korisnika, evidentiranja nelegalnih potrošača i povećanju potrošnje postojećih korisnika vodovodnih i kanalizacionih usluga”, saopštio je u iscrpnoj prezentaciji projektovanih ciljeva na sjednici borda direktora izvršni direktor doo Vodovod i kanalizacija mr Zoran Pajović.
 
On je objasnio da "imajući u vidu potrebe konstante modernizacije i unaprijeđivanja kapaciteta, ovo Društvo posebnu pažnju posvećuje Tehničkom sektoru, koji pored redovnih aktivnosti na održavanju transportnih cjevovoda i distributivne mreže, obavlja i sanaciju svih kvarova na vodovodnoj mreži, zamjenu pojedinih dionica distributivne mreže i niz drugih obaveza.
 
“Konkretni koraci u procesu konstantnog jačanja tehničkih kapaciteta jesu nabavka još jedne građevinske mašine (trenutno posjedujemo dvije), kao i nabavka teretnog vozila tipa ‘kiper’. Jačanjem tehničkih kapaciteta osposobićemo društvo za učešće u javnim pozivima, kako za projektovanje tako i za izvođenje zahtjevnih građevinskih radova u oblastima složenih infrastrukturnih projekata različitog tipa”, najavio je Pajović.
 
Uz podsjećanje da tehnički sektor raspolaže visoko stručnim kadrovskim potencijalom - upošljava 12 inženjera raznih profila (hidroinženjeri, gradjevinski inženjeri, elektroinženjeri, mašinski inženjeri) realno je očekivati još bolje rezultate, uz insistiranje na dodatnom zamajcu u dostizanju najviših tehničkih standarda u oblasti vodosnabdijevanja potrošača.
 
“Planirano je ostvarivanje partnerstava i realizacija projekata nacionalog i međunarodnog karaktera, kreiranje procedura "benchmarketinga" kao i usvajanje novih, pored već usvojenih standarda HACCP-a, ISO 9001, i ISO14001, čime će se povećati kvalitet usluge i broj zadovoljnih potrošača. Svjesni da je ulaganje u znanje condition sine qua non napretka, nastojimo da svi inženjeri i ostala stručna lica posjeduju propisane licence i redovno pohađaju stručne obuke i seminare na kojima su u prilici da nadograđuju znanje, usvajaju moderne standarde i prate najnovije trendove”, istakao je prvi čovjek barskog Vodovoda.
 
Izvršni direktor Zoran Pajović je posebno apostrofirao da je saradnja sa opštinom Bar i predsjednikom dr Zoranom Srzentićem na visokom nivou, a ogleda se u obostranoj podršci i koordinaciji u procesu riješavanja aktuelnih problema.
 
“Doo Vodovod i kanalizacija će i u narednom periodu brinuti o položaju socijalno ugroženih kategorija stanovništva, pa će poštujući principe društveno odgovornog poslovanja kreirati olakšice za plaćanje utrošene vode i ostalih usluga onim slojevima kojima je to potrebno”, zaključio je Pajović.
 
Odbor direktora je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima i dao punu podršku za aktivnosti projektovane Planom i programom rada doo ViK za 2018. godinu.