Društvo

U prvoj pomoći najbolje OŠ Jugoslavija i SEUŠ

| 07:05:2018 | 11:53:20

Održano je Opštinsko takmičenje Crvenog krsta Bar u pružanju prve pomoći, a učestvovalo je 12 ekipa iz osam osnovnih škola i pet ekipa iz dvije srednje škole.

 
U kategoriji “podmladak”, prvo mjesto je osvojila OŠ “Jugoslavija” – ekipa II, druga OŠ “Srbija” – ekipa I, a treće OŠ “Blažo Jokov Orlandić” – ekipa I. U kategoriji “omladina”, prva je Ekonomsko-ugostiteljska škola – ekipa I, druga Srednja stručna škola – ekipa I, a treća Srednja stručna škola – ekipa II.


Na pet osmišljenih poligona sa različitim povredama, učenici su pokazivali stečena znanja i vještine. Pravilan pristup povrijeđenima i način zbrinjavanja ocjenjivalo je 11 sudija – ljekari, medicinsko osoblje, prosvjetni radnici i obučeni volonteri. Višemjesečnu obuku i pripremu za ovogodišnje takmičenje vršilo je 12 prosvjetnih radnika I volontera. Na vjernom oslikavanju povreda radila su tri šminkera, a 12 markiranata (učenici OŠ “Srbija”), glumili su povrede i navodili takmičare na njihovo zbrinjavanje. Petnaest volontera Crvenog krsta i zaposleni su bili uključeni u organizaciju takmičenja, a zaposleni iz JP Kulturni centar su obezbjedili potrebnu tehniku i ozvučenje, kako bi se takmičenje sprovelo po svim propozicijama.