Društvo

Barska bolnica dio radionice u Mostaru

by Ivanka Leković | 08:06:2018 | 13:36:41

Prvi ciklus radionica “Epidemiologija”  održan je u Mostaru prije tri dana, a crnogorski predstavnik je JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić”.
 

Riječ je o redovnim aktivnostima na projektu MELAdetect - rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka, koje se finansira iz programa prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina i Hercegovina-Crna Gora. Nosilac projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a partneri Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA, Medicinsku fakultet Univerziteta u Mostaru i JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić”.

Glavni cilj projekta, kako ističu iz barske bolnice, jeste da se saradnjom poboljša kvalitet zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja melanoma kože, sluznice i oka. U zemljama Mediterana postoji povećana potreba za podizanjem svijesti o melanomu, važnosti njegovog ranog otkrivanja i najnovijim mogućnostima liječenja.

Aktivnosti projekta MELA detect podrazumijevaju organizaciju specijalizovanih radionica za zdravstvene radnike i studente, kao i za one koji nijesu dravstveni radnici.

Radionica “Epidemiologija” za zdravstvene radnike i studente obuhvatala je dvije teme - Epidemiologija melanoma kože i Epidemiologija melanoma oka i sluznica. Na radionici za nezdravstvene radnike (frizere, kozmetičare, optiare i optometričare) govorilo se o tome kako prepoznati melanom kože, oka i sluznica.

Radionice su vodili eminentni stručnjaci iz ove oblasti-primarijus Dubravka Šimić, specijalista dermatovenerologije univerzitetsko kliničke bolnice Mostar i primarijus Suzana Konjevoda, specijalista  oftamologije sa Sveučilišta u Zadru. Projekt je prisutnima predstavila primarijus Katarina Vukojević, prodekan sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Mostaru.

Pored radionica, održan je redovni projektni sastanak na kome je bilo riječi o predstojećim radionicama, simpozijumu i imenovanju radne grupe za izradu Akcionog plana. Članovi projektnog odbora dogovorili su da krajem jula budu održane radionice “Epidemiologije” u Zadru i Baru. Vrijednost MELAdetect projekta iznosi preko 650 hiljada eura, od čega su 85% sredstva EU.