Društvo

Biće uplaćena prva rata zakupa Vrsute za radar

by VIJESTI | 15:10:2018 | 11:05:21

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) iz Beograda platiće Ministarstvu odbrane prve rate zakupa lokacije Vrsuta kod Bara, gdje će izgraditi moderan novi radar za nadzor i kontrolu vazdušnog saobraćaja nad Crnom Gorom.

SMATSA je preusmjerila sredstva koja je finansijskim planom za 2018. predvidjela realizaciju Ugovora o zajedničkim istraživačkim projektima koji je prošle godine sklopila sa resorom Predraga Boškovića.

Budući da ove godine po tom Ugovoru nije bilo nikakvih aktivnosti, sporazumno je raskinut uz saglasnost crnogorske Vlade, a novac je preusmjeren za plaćanje rata dugoročnog zakupa Vrsute.

Vlada je još u aprilu prihvatila inicijativu ministarstava odbrane i finansija da država na 30 godina ustupi Kontroli letenja Srbije i Crne Gore dio svog zemljište na vrhu brda Vrsuta, u zaleđu Bara. SMATSA je od Ministarstva odbrane tražila da joj zemljište ustupi radi postavljanja radarskog sistema kojim bi se, uz postojeći na lokaciji Srpska gora u Podgorici, pokrio čitav vazdušni prostor Crne Gore i dio Jadranskog mora, čime bi se izbjegla zavisnost od razmjene radarske slike sa provajderima usluga kontrole vazdušne plovidbe susjednih država.

Ministarstvo odbrane je nakon sprovedenog tendera Vrsutu krajem jula izdalo u zakup po cijeni od 22.000 eura mjesečno, a taj novac će biti korišćen za modernizaciju i razvoj Vojske.

“Instalacijom sekundarnog radara na lokaciji Vrsuta bi se ostvarilo radarsko prekrivanje dominantno korišćenjem radara u nadležnosti SMATSA, čime bi se značajno unaprijedila sigurnost vazdušne plovidbe, kao i integritet, raspoloživost i neprekidnost prijema radarskih podataka. Instalacijom sekundarnog radara na lokaciji Vrsuta omogućava se kontrolorima letenja da ranije uoče polijetanja vazduhoplova sa aerodroma susjednih zemalja Republike Albanije (Tirana) i Republike Hrvatske (Dubrovnik), što, takođe, doprinosi povećanju sigurnosti vazdušne plovidbe u prostoru koji je u nadležnosti SMATSA”, objasnili su ranije iz Vlade.