Društvo

Opština Bar: Nemamo namjeru da utičemo na odbornike

| 24:10:2018 | 17:18:11

Iz kabineta predsjednika Opštine su reagovali povodom pojedinih navoda iz saopštenja od strane predstavnika podnosilaca Građanske inicijative za obustavljanje radova na izgradnji vrtića i organizovanje nove javne rasprave u cilju pronalaženja adekvatnog rješenja za lokaciju ovog objekta:
 
„Jučerašnji sastanak sa predstavnicima podnosioca Građanske inicijative, pored informacije da je Inicijativa prihvaćena i da će se o njoj, odnosno o ovoj temi voditi rasprava tamo gdje to i pripada, a to je pred predstavnicima svih građana, na sjednici Skupštine opštine Bar, bila je i prilika da se podnosioci Inicijative upoznaju sa činjenicama po pitanju donošenja ovog planskog dokumenta, kojim je planirana izgradnja vrtića na ovoj lokaciji.
 
Takođe, ni u jednom momentu nije bila iskazana namjera da se na bilo koji način utiče na odbornike u pogledu odlučivanja po navedenoj Inicijativi. Naprotiv, razmatranjem ovog pitanja na najvišem organu, Skupštini opštine, predstavničkom domu svih naših građana, stvaraju se uslovi da se čuju različita mišljenja, suoče stavovi i donesu odgovarajući zaključci, vjerujemo u obostranom interesu.
 
Ovom prilikom podsjećamo na sljedeće činjenice:

*Planskim dokumentom iz 1993. godine, planira se izgradnja kombinovane dječije ustanove sa četiri jedinice dječijeg vrtića i dvije jedinice dječijih jaslica sa pratećim prostorima.Površina prizemlja je 1000 m2, BGP 1 200 m2 i spratnosti P-P+G

*Planskim dokumentom iz 2005. godine,  planira se izgradnja kombinovane dječije ustanove sa četiri jedinice dječijeg vrtića i dvije jedinice dječijih jaslica sa pratećim prostorima.Površina prizemlja je 1000 m2, BGP 1 200 m2 i spratnosti P-P+G
 
Na kraju, imajući u vidu da se Bar razvija, potreban nam je ne jedan nego i više vrtića i to ćemo kao jedan od prioriteta imati u budućnosti.Isto tako, po pitanju ozelenjavanja našeg grada krenuli smo u pravcu hortikulturnog uređenja i namjera nam je da u Baru bude što više kvalitetnih zelenih površina“, kazali su iz kabineta predsjednika Opštine Bar.