Društvo

O osobama sa invaliditetom

| 26:05:2012 | 01:42:53

U hotelu "Princess“ se dva dana održavala dvodnevna konferencija "Početak samostalnog života osoba s invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori“, prva u našoj državi na tu temu.
 
Cilj je podsticanje i podrška OSI u zalaganju za ostvarenje prava na samostalan život i za poštovanje ljudskih prava OSI uopšte, kako u pojedinim zemljama, tako i na evropskom nivou. Organizatori su bili Evropska mreža za samostalni život (ENIL), Udruženje za teoriju i kulturu invaliditeta iz Slovenije, te Udruženje mladih sa hendikepom Cme Gore (UMHCG), koji su istakli da je težište konferencije upoznavanje sa servisom personalne asistencije (PA) i njegovim različitim modelima.
 
Kod nas servis PA još nije zakonski regulisan, a osim finansija, ograničavajući faktor mu je i poistovjećivanje sa drugim vidovima podrške OSI.

"Suštinska razlika PA i drugih vidova podrške je u tome što se ovdje odnos zasniva na ugovoru OSI, koja je korisnik servisa i asistenta-osobe koja daje uslugu i koja je zaposlena kod korisnika. Pri tom, veoma je bitan društveni angažman OSI - njene lične, socijalne i kulturne potrebe“, kazala je izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić.
 
Osnovni cilj servisa PA je, kako je kazala, pozitivna promjena, "da se osoba sa invaliditetom spremi za drugi korak - za samostalan život“.
 
U UMHCG smatraju da PA može zaživjeti kroz materijalno učešće države i lokalne zajednice, pa i samih korisnika koji imaju mogućnosti za to.
 
"Servis PA omogućava da OSI mnogo samostalnije sprovodi svakodnevne aktivnosti i to kada, kako i gdje želi. Dakle, kroz ovaj servis OSI preuzima odgovornosti za svoje postupke i ima kontrolu nad svojm životom, kao i pravo izbora i pravo na grešku u odlučivanju koje do sada nijesu imale, jer im je svaki neuspjeh bio dovođen u vezu sa invaliditetom. Ambijent za ovakav servis u Crnoj Gori apsolutno postoji, treba još ispuniti nekoliko preduslova od kojih je osnovni nivo svijesti“, istakao je Goran Macanović, predsjednik odbora direktora UMHCG.