Društvo

Kapetani traže jeftinija i neograničena ovlaštenja

by CdM | 26:01:2014 | 22:17:05

Ovlašćenje o postupcima u slučaju opasnosti za bezbjednost i podizanje svijesti o bezbjednosti na brodu, kao i Ovlašćenje za pomorce kojima su dodijeljene bezbjedonosne dužnosti, trebalo bi da se ubuduće izdaju na neograničeno vrijeme, a ne kao do sada – na period od pet  godina, smatraju u Udruženju pomorskih kapetana Crne Gore sa sjedištem u Kotoru.  
 
“Ovim bi se postupak izdavanja dva važna bezbjednosna ovlašćenja za crnogorske pomorce skratio, a bili bi izbjegnuti i nepotrebni troškovi”, navodi se u dopisu koji su članovi Upravnog odbora Udruženja, Mario Pilastro, Branko Đurović, Ladislav Vuković, Jovan Vuković i Janko Milutin, poslali Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i proslijedili lučkim kapetanijama u Kotoru i Baru, javio je Radio Kotor.
 
Inače, neograničenje važenja tih dokumenata samo je jedan od zahtjeva koje su pomorski kapetani poslali Ministarstvu, a sve u cilju da se međunarodnim pravilima usaglasi novi crnogorski Pravilnik o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade pomorskih brodova. 

Naime, osim pojedinačnih izmjena članova novog Pravilnika, crnogorski kapetani zahtijevaju i da se ažurira sajt Ministarstva, odnosno da se novi Pravilnik što prije objavi kako bi bio dostupan svim pomorcima. 
 
“Da uslove potrebne za dobijanje osnovnih i dodatnih ovlašćenja, koje lučke kapetanije objavljuju na svojim oglasnim tablama, čim prije objavite na sajtu, kako bi naši pomorci koji su na brodu ili koji ne žive na primoriju, bili blagovremeno obaviješteni”, piše u dopisu. Kapetani traže da se crnogorskim pomorcima omogući dobijanje Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti za bezbjednost i podizanje svijesti o bezbjednosti na brodu - i na osnovu potvrde kompanije.
 
Ta bi potvrda bila dovoljan dokaz da je pomorac bio ukrcan na konkretnom brodu sa važećim bezbjedonosnim planom i na taj način bi se garantovalo da je pomorac učešćem u redovnim bezbjedonosnim vježbama obavio traženu obuku. Kapetani podsjećaju Ministarsrtvo da nije potrebno mijenjati Pravilnik da bi se to uvažilo i propisalo. 
 
Na osnovu potvrde kompanije pomorci bi trebalo da dobiju i ovlašćenja za pomorce kojima su dodijeljene bezbjedonosne dužnosti. Napominje se da bi se tako pomorcima uštedio i novac i vrijeme. 
 
Sve izmjene Pravilnika, ali i njegovo adekvatno tumačenje, Udruženje traži pozivajući se na međunarodnu Konvenciju o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca (STCW). Iz Udruženja su Ministarstvu dostavili uporedni primjer pomorske administracije Maršalskih Ostrva koja u svom registru imaju upisano 30 odsto ukupne svjetske pomorske tonaže.