Društvo

Kursevi za rad spasilaca na vodi

| 04:03:2014 | 11:51:41

Nastavni Centar za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta, Dom solidarnosti u Sutomoru organizuje i ove godine sedmodnevni kurs za obuku spasilaca za 2014. godinu.
 
Preduslovi za kandidate su sljedeći: kandidat mora imati minimum 18 godina (za zvanje spasilac -kandidat), mora dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), mora uspješno završiti provjeru psihofizičkih sposobnosti u moru koja obuhvata: ronjenje na dah – 20m i više, plivanje na 50m za 50 sekundi i plivanje na 300 m za 6 minuta i 20 sekundi, mora imati minimum 100 časova nastave (praktične, teoretske i prve pomoći) prije polaganja završnog ispita, koji obuhvata znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti, iz teorije spasilaštva i iz pružanja prve pomoći.
 
Svi kursevi održaće se u Nastavnom centru za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta, Dom solidarnosti u Sutomoru. Prvi kurs će započeti 1. maja, kada će se održati i provjera sposobnosti kandidata, drugi 12-og, treći 30-og maja, a četvrti 17. juna.
 
Maksimalni broj kandidata na kursevima koji traju po sedam dana je 30, a minimum je 15-20 kandidata. Kandidati su dužni da se prijave Nastavnom Centru najkasnije pet dana prije početka kursa. Kursevi traju po 7 dana. Svaki kandidat mora prisustvovati svim predavanjima i vježbama, u protivnom neće biti u mogućnosti da polaže završni ispit i dobije licencu. Prije početka kursa, kandidat mora uspješno završiti provjeru sposobnosti, a nakon završenog kursa uspješno položiti završni ispit.