Društvo

Nada u opstanak linije Bar - Bari

by Milanka Vukosavović | 20:03:2014 | 10:51:15


Izvršni direktor AD Barska plovidba Rade Radoman, danas je gostovao u programu Radio Bara, gdje je izjavio da se trajektna linija Bar-Bari-Bar, uprokos nerentabilnosti, neće ukinuti.
 
“Linije je postala nerentabilna, na šta je uticalo mnogo faktora: kako broj zaposlenih u administraciji; tako i gubitak tržišta Kosova i Sjeverne Albanije, uspostavljanje pomorske veze između Italije i Drača, ekonomska kriza, održavanje i redovni remont broda koji su veoma skupi“ i niz drugih okolnosti”,  kazao je Rade Radoman.
 
“Prilagođavanje standardima i uslovima koje primjenjuju zemlje u okruženju, drugačiji vid organizacije i održivosti linije, trebalo bi da doprinesu da plovni put Bar-Bari i dalje ostane u funkciji”, naglasio je on.
 
Tome se podjednako nadaju i Barani, koji su pored finasijskih, ekonomskih i tržišnih veza, za ovu pomorsku prugu i emotivno vezani, s obzirom da je gotovo pedeset godina predstavljala vezu Bara sa svijetom.
 
Poslušajte tonski prilog.