Društvo

Problem manje zahvaljujući policiji

by Radomir Petrić | 02:06:2014 | 10:25:43

U sklopu projekta “Rad policije u zajednici”, službenici Stanice policije PJ UP Bar okončali su dvomjesečnu preventivnu akciju “Problem manje” u kojoj su policajci u zajednici, u komunikaciji sa građanima, prvo uočavali, a potom i rješavali neke od problema sa kojim se građani svakodnevno sreću na barskim ulicama.
 
Na Topolici je ukazano na oštećenje drvenih klupa u Ulici Jovana Stojanovića, skidanje poklopaca šahti na više lokacija, te na oštećenja usporivača brzine na više lokacija i zaštitne ograde na Bulevaru Dinastije Petrovića, zbog čega su se policajci u zajednici, radi rješavanja ovih problema, obratili nadležnim opštinskim organima.

 
Reakcija je odmah uslijedila - postavljeni su poklopci šahti na tri lokacije - u ulici 24. Novembra sa dvorišne strane, preko puta OŠ “Jugoslavija” i u Starom Baru kod autobuske stanice, popravljena je klupa, a naručeni su novi usporivači brzine koji će biti ubrzo postavljeni.
 
Iz barske policije ističu da će njihovi policajci u zajednici i ubuduće sprovoditi ovakve i druge  preventivne  aktivnosti “koje će doprinijeti da sigurnost građana bude na zadovoljavajućem nivou”.