Društvo

Konferencija o prevenciji zlostavljanja starih lica

by Dajana Šorović | 02:10:2014 | 08:34:12

Povodom Međunarodnog dana starih osoba, 1. oktobra, u Hotelu “Princess” juče je održana  međunarodna konferencija na temu “Prevencija zlostavljanja starih“.
 
Projekat “Prevencije zlostavljanja starih lica” od početka 2013. godine vodi Caritas Barske nadbiskupije, u saradnji sa Caritasom u Češkoj i Njemačkoj, a uz finansijsku podršku Evropske unije. U okviru ovog projekta održana je i ova konferencija.
 
Cilj projekta je promocija prava starih lica i unaprijeđenje života, s obzirom da je porodično nasilje postalo jedan od glavnih problema savremene porodice.
 
U prvom dijelu konferencije o Prevenciji zlostavljanja starih, koordinator projekta Marko Đelović govorio je o rezultatima djelovanja u četiri crnogorske opštine: Baru, Podgorici, Cetinju i Danilovgradu.
 
Rad sa starima je jedna od oblasti kojoj Caritas Barske nadbiskupije posvećuje veliku pažnju i po čemu je najprepoznatljiviji u Crnoj Gori.  Niz godina se radi na unaprijeđenju kvaliteta njihovog života. U posljednjoj deceniji razvijena su tri modela pomoći: kućna njega i pomoć u kući, dnevni boravak za stare i  topli obrok.
 
Cilj novog projekta je da ojača i izgradi kapacitete crnogorskog nevladinog sektora i promoviše njihovo značenje u zaštiti prava starih ljudi.
 
O stvaranju mehanizmama društvene zaštite starih govorila je predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori Mladenka Tešić. Istakla je da su problemi zapostavljanja i zlostavljanja starih osoba pitanja ljudskih prava, čijem unaprijeđivanju će EU nastaviti da pruža podršku.
 
Predstavljeno je, zatim, istraživanje “Nasilje nad starim osobama u Crnoj Gori”. O anketi i rezultatima govorili su dr Agima Ljajević - profesor na Medicinskom i Fakultetu političkih nauka UCG, mr Mehmed Đečević - saradnik na Fakultetu političkih nauka i Iva Malešević - saradnica u Centru za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka.
 
Nasilje nad starim osobama u Crnoj Gori je rasprostranjeno, posebno ekonomsko. Oni to prepoznaju, ali nerado govore. Postoje i one stare osobe koje trpe nasilje u porodici  misleći “da tako treba”. Uzroci nasilja nad starim osobama su u samoj porodici – to su , ukratko, rezultati predstavljenog istraživanja.
 
U nastavku konferencije razmijenjena su iskustva onih koji se bave ovom problematikom u regionu. Učestvovali su predstavnici Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi iz Hrvatske, Crvenog krsta Srbije, Sekretarijata za socijalno staranje Podgorice i Doma starih Risan.
 
Na gradskom trgu aktivisti Caritasa Barske nadbiskupije su građanima besplatno mjerili šećer i pritisak, i dijelili flajere povodom Dana starih lica.