Društvo

Aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije

by Vjera Knežević Vučićević | 06:11:2014 | 11:38:48

U veoma širokom spektru djelatnosti koje realizuje Caritas Barske nadbiskupije u saradnji sa partnerskim organizacijama, posljednji period obilježila je izražena aktivnost na projektima brige o starim osobama, promociji mentalnog zdravlja, oblasti rada sa djecom i mladima sa teškoćama u razvoju, pomoć prilikom zapošljavanja teže zapošljivih lica...
 
Aktivnosti Caritasa se realizuju u okviru projekata koji se finansiraju sredstvima Evropske Unije. Povodom Dana starih, 1. Oktobra, u Baru je održana međunarodna konferencija “Prevencija zlostavljanja starih”, a preliminarni rezultati ukazuju da je u našem društvu prisutan taj vid zlostavljanja, te da broj starih koji su prilikom prvog istraživanja na reprezentativnom uzorku saopštili da trpe neki od vidova nasilja, nije zanemarljiv.
 
“Istraživanje smo realizovali u saradnji sa predstavnicima Centra za istraživanje Fakulteta političkih nauka, koji su na konferenciji saopštili prve rezultate. Na pitanje koliko su zadovoljni kvalitetom života, došli smo do podatka da je on u odnosu na ostale ispitanike kod starih osoba ispod prosjeka... Najčešći oblici nasilja kod nas su finansijsko i psihičko zanemarivanje, fizičko nasilje, i u vrlo malom procentu seksualno” - kazao je u razgovoru za Radio Bar Marko Đelović, koordinator Caritasa Barske nadbiskupije.
 
Alarmantan je podatak da su najčešći zlostavljači članovi porodice, potom negovateljice, komšije... Nasilje se najčešće dešava kod kuće, ali i u medicinskim ustanovama, na ulici... Caritas BN nastoji da organizacijom raznih vidova pomoći i podrške obezbijedi dostojan život starim licima.
 
“Bar ima najrazvijeniju podršku i vidove pomoći starim osobama, kojima je na raspolaganju nekoliko modela. Kroz servise podrške u zajednici, zadržavajući pritom stare u njihovom prirodnom ambijentu, omogućavamo da se kvalitet njihovog života značajno unaprijedi. Najpopularniji projekat koji se realizuje više od deset godina je Njega starih lica, pri čemu smo ostvarili dobru saradnju sa opštinom, Crvenim krstom, Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad, Zavodom za zapošljavanje, Udruženjem penzionera. Razvijeni su modeli kućne njege, pomoći u kući, dnevnog boravka, toplog obroka, vešeraja. Širok spektar usluga koristi oko 160 starih i nemoćnih” - ističe Đelović.
 
Iako su najviše skoncentrisani na razvoj projekata čija realizacija pomaže najranjivijim kategorijama društva, u Caritasu Barske nadbiskupije nisu zapostavili ni one koji žele da unaprjeđuju znanja i radne vještine. Po veoma povoljnim uslovima organizuju i kurseve stranih jezika, pa zainteresovani mogu pohađati kurseve Engleskog, Italijanskog, Njemačkog i Španskog jezika. Nastojali su da cijene prilagode za uglavnom sve socijalne kategorije. Trenutno ih pohađaju polaznici rapoređeni u 12 grupa, postoji nekoliko nivoa, a traju po tri i po mjeseca.