Društvo

I Primorkina pekara na prodaju

| 27:04:2015 | 11:19:03

Kompanija “Melgonia Primorka”d.o.o. Bar u stečaju objavila je Oglas o prodaji imovine putem javnog prikupljanja ponuda.
 
Prodaju se nepokretnosti u Bartuli, među kojima i Fabrika hleba i peciva sa 2530m2 i pripadajuće zemljište OD 4927m2. Na prodaju su još sedam placeva različitih veličina, od 1386 m2 do 14725m2. Ukupna početna cijena je preko pet miliona eura, tačnije 5.400.000€.
 
Imovina se prodaje putem javnog prikupljanja pismenih ponuda, koje se dostavljaju do 26. maja. Ponuđač je dužan da uplati depozit u iznosu od 3% od početne cijene na račun stečajnog dužnika. Ponuđaču čija se ponuda prihvati, depozit se uračunava u ponuđenu cijenu, a neuspjelom ponuđaču se depozit vraća u roku od tri dana od izbora najboljeg ponuđača. Kriterijum za izbor najboljeg ponudača je visina ponuđenog iznosa.
 
Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se 27. maja u prostorijama “Melgonia Primorke” Bar u stečaju.