Društvo

I ove godine bez dobrog roda masline?

by Željko Milović | 28:07:2015 | 23:18:34

Iako se jedan dio maslinara na društvenim mrežama hvali plodovima za koje se čeka da sazru, Fahrudin Mujić, sekretar Društva maslinara Bar, ne gaji njihov optimizam. Naprotiv.

“Masline su u Baru obilno cvjetale i maslinari su se ponadali da će nakon više godina imati dobar rod. Ali, kako je vrijeme odmicalo, masline su veliki dio cvijetova odbacile, odnosno, samo manji procenat je zametnuo plod. Djelimično zametanje je naročito izraženo kod domaće sorte ‘žutica’, dok su strane sorte, posebno ‘koratina’ i ‘lećino’ sačuvale plod i kod njih se očekuje dobar rod, naročito kod onih maslinara koji su ispoštovali sve mjere zaštite”, ističe Mujić.

Na loše zametanje ‘žutice’, kaže on, prvenstveno je uticala nepovoljna meteorološka situacija, a izražen je i jak napad “paunovog oka”.

“Obzirom da u Baru preovladava sorta ‘žutica’ i da mali procenat maslinara gaji strane sorte, sveobuhvatno se ne može očekivati značajan rod i na žalost maslinara i uljara, i ove godine će bačve ostati prazne ili u najboljem slučaju poluprazne”, zaključuju neveselo predviđanje Mujić.