Društvo

Odveženo 19 pasa lutalica iz gradskog jezgra

by Željko Milović | 25:08:2015 | 10:29:05

U proteklih nekoliko dana izvedena je akcija uklanjanja pasa lutalica iz užeg gradskog jezgra. Po običaju, kad god se takva akcija sprovodi, svoje mišljenje iznose i oni koji su je izveli, i oni koji su protiv toga.
 
Dragan Radulović, načelnik Komunalne policije, istakao je Radio Baru i Bar infu da je u Opštini Bar na javnim površinama “vidno prisustvo većeg broja pasa lutalica, i da je evidentan povećan broj napada pasa na ljude, a da predstoji početak školske godine”, te da ne postoji sklonište za napuštene i izgubljene životinje, u kojem bi se privremeno ili trajno smještale pronađene životinje na brigu i udomljavanje”. Zbog toga je, navodi on, na osnovu saglasnosti predsjednika Opštine Bar, Komunalna policija angažovala DOO Komunalno iz Budve da “u skladu sa mogućnostima obezbijedi utovar, prevoz i smještaj pasa lutalica, u skladu sa zakonima i propisima koji regulišu ovu materiju”.
 
DOO Komunalno iz Budve, u saradnji sa JP Komunalne djelatnosti Bar, 23. avgusta od 3:00 do 05:00 i 25. avgusta od 2:00 do 4:00 sa javnih površina u Opštini Bar odveli su pse lutalice u sklonište za napuštene i izgubljene životinje.
 
“Ukupno je sa javnih površina u Opštini Bar odveženo 19 pasa lutalica i smješteni su u sklonište za napuštene i izgubljenje životinje u Petrovcu, gdje su pod nadzorom stručnog osoblja”, rekao je Radulović.
 
Na odvoženje pasa otvorenim pismom predsjedniku Opštine dr Zoranu Srzentiću reagovala je predsjednica NVO Sunčani sat Milena Zoranović.
 
“Gdine Srzentiću, mogu li građani znati šta se dešava u našem gradu, noću? Da li sa Vašim znanjem ili bez njega, JKP sa Komunalnom policijom, vitla gradom i kupi pse koji nemaju dom! I tako već čitavi avgust! Znamo da će i večeras! Samo ne znamo hoće li biti potrovani ili ponovo odvedni u nepoznatom pravcu. Psi koje uzimate imaju vlasnike, ali ne i dom. Vlasnik im je naš divni grad, otvoren, sunčan i spreman da ujezdi u Evropu, toliko opričanu i željenu”, stoji u saopštenju Zoranović.
 
Ona izražava sumnju da će psi biti potrovani na putu do azila, “do kojeg je po običaju stigla jedva jedna desetina povedenih”, pobijeni motkama, ili ostavljeni na granici sa Opštinom Ulcinj ili na Sutormanu “da ih gladne i žedne lakše pojedu šakali i vukovi”.
 
Zoranović je najavila da će zatražiti odgovornost za svako trovanje pasa i protivazkonito prebijanje, te da će “komunicirati preko suda”.