Društvo

Preuzeti ključevi za dio stanova u zgradi A6

by Ivanka Leković | 03:09:2015 | 11:43:03

Ovlašćeni predstavnik Ministarstva prosvjete, kao investitor, preuzeo je danas ključeve za 50 stanova prosvjetnih radnika u zgradi A6 i proslijedio ih  Komisiji i Sindikatu prosvjete Bar -saopštio je Radio Baru i Bar infu predsjednik Sindikata prosvjete, Mićo Baltić.

Ključevi su komisijski predati i za 22 stana koja pripadaju Domu zdravlja i za tri stana čiji je vlasnik Fond zdravstva - kazao je Baltić. Danas jedino nijesu preuzeti ključevi stanova radnika barske  bolnice.

Baltić je najavio da će se komisijski popisati što treba da se uradi u stanovima, da bi se preduzeli dalji koraci ka završetku radova. Uporedo će se raditi na tehničkom prijemu i uknjižbi zgrade u barski Katastar.

”Sindikat prosvjete će pokušati, u saradnji sa Ministarstvom, da te radove dovede do kraja. Nakon specifikacije, znaćemo o koliko se novca radi i pokušati da kao sindikat, u saradnji sa Ministarstvom, to zajedno uradimo” - kazao je Baltić.

Dr Igor Karišik objasnio je zašto nijesu preuzeti ključevi za radnike Bolnice: “Zaposleni u Bolnici na jučerašnjem sastanku se nisu složili u večini da treba prezeti ključeve. Od Ministarstva zdravlja mi nismo dobili odgovor, niti su nam poslali zvanično lice da sa nama preuzme ključeve, kao što je urađeno u slučaju prosvjetnih radnika. Nastojaćemo da uspostavimo kontakt sa Ministrom zdravlja, kako bi riješili naš dugogodišnji problem“.