Društvo

Okrugli sto o zaštiti Jadrana

by Vjera Knežević Vučićević | 05:09:2015 | 18:12:28

U organizaciji Ministarstva odbrane Crne Gore, MARCOM, Savezničke pomorske komande iz Nortvuda u Velikoj Britaniji (Allied Maritime Command) i NATO koledža za odbranu iz Rima (NATO Defense College) danas se u hotelu “Princess” održao ekspertski okrugli sto na temu “Zaštita Jadrana”.
 
Okrugli sto je, u ime NATO koledža za odbranu, otvorio dr Brooke Smith-Windsor, a dvadesetak učesnika skupa, kako visokih pomorskih oficira zemalja NATO, tako i akademskih eksperata za pomorsku bezbjednost iz više evropskih država i okruženja, pokušali su da daju odgovor na ključno pitanje - kako NATO i Evropska unija sa vojnim partnerima mogu upravljati rizicima i odgovoriti na sigurnosne izazove u Jadranskog moru.
 
“Ovo vrijeme je izuzetno važno za Crnu Goru, koja se nalazi pred vratima NATO, uvjerena da je ostvarenim napretkom i kvalitetom realizovanih reformi ispunila sve obaveze u procesu intenziviranog i fokusiranog dijaloga, te da s pravom očekuje pozivnicu za članstvo na decembarskom ministarskom sastanku” - naveo je u pozdravnom obraćanju načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore admiral Dragan Samardžić. On je temu Okruglog stola ocijenio kao “veoma inspirativnu i aktuelnu”, uz uvjerenje da će ona sve više dobijati na značaju.
 
“Jadransko more se sa stanovišta bezbjednosti ne može razmatrati kao izolovano ostrvo, već kao dio Mediterana kojem pripada, pa i u širem kontekstu globalnih interesa i kretanja. Jedno od krucijalnih pitanja u budućnosti biće: da li će Mediteran biti mjesto razmjene roba, kultura, religija, susreta civilizacija ili mjesto gdje će se odmjeravati pomorska moć?” - istakao je Samardžić.
 
Admiral se, osvrnuvši se na činjenicu da je “Mediteran danas centar zbivanja zbog aktuelne situacije na Bliskom Istoku i sjeveru Afrike” objasnio da “trenutna izbjeglička kriza, opasnost od terorizma, kao i asimetričnost i složenost bezbjedonosnih rizika zahtijevaju globalni odgovor koji podrazumijevaju integraciju i saradnju brojnih subjekata”.  
 

Samardžić je podsjetio i na značaj Jadrana kao resursa od kojeg zavisi i ekonomija zemalja učesnica skupa.
 
“Crna Gora je prepoznala važnost pomorske bezbijednosti i značajno unaprijedila interagencijsku saradnju” - kazao je Samardžić, izražavajući uvjerenje da će seminar u Baru, kroz brojne panele i diskusije ukazati koji su to mogući modeli i načini u jačanju unutardržavne integracijske saradnje i međunarodne saradnje, kako bi Jadran ostao sigurno i bezbjedno mjesto za turizam i pomorski saobraćaj.
 
Načelnik Štaba Savezničke pomorske komande viceadmiral Giorgio Lazio podsjetio je na 1. decembar 2004. godine, kada je u Italiji počeo prvi seminar Jadransko-jonske inicijative (ADRION), na kojem su zemlje učesnice bile Italija, Grčka, Albanija, Crna Gora, Slovenija… uz pitanje koliko se situacija promijenila od tada do danas.
 
“Kriza u Ukrajini i nadalje tenzije sa Rusijom nijesu jedini elementi koji utiču na bezbjednost Jadrana. Postoje i ostale pritajene prijetnje na globalnom nivou, pa NATO poziva sve svoje resurse kako bi obezbijedio odgovor na rastući osjećaj nesigurnosti” - kazao je Lacio, navodeći tri oblasti koje se mogu iskoristiti za stvaranje bezbjednijeg Jadrana u širem kontekstu - povezanost, zajedništvo i potreba za razmjenom.
 
Na programu ekspertskog okruglog stola u Baru su četiri panela: “Rizici pomorske sigurnosti i prijetnje na Jadranu”, “Pomorske strategije”, “Svijest o pomorskim situacijama, osmatranje i dijeljenje informacija” i “Mogućnosti razvoja”.