Društvo

Komšije rješavaju problem dinamitaša, dotaće i ove naše

by Igor Perić (Pobjeda) | 28:09:2015 | 10:56:11

Područje Valdanosa, dio Kruča, Rt Đerane, Široki zaliv i Žuti brijeg neke su od lokacija koje su u okviru projekta „Održivi razvoj morskog i priobalnog ekosistema“ markirane kao kritične tačke na kojima krivolovci, u prvom redu dinamitaši, nedozvoljenim sredstvima uništavaju živi svijet i narušavaju morski ekosistem u ulcinjskoj opštini.
 
Reklo bi se ništa novo, javna tajna, ali je ovoga puta poseban tim pri ulcinjskoj opštini, u okviru projekta koji je podržala norveška vlada, za sve navedene lokacije prikupio relevantne dokaze, fotografije ispod i iznad morske površine, koji ukazuju na stepen devastacije. Istovremeno, taj materijal daje priliku da se konkretizuje kontrola i državni organi zbiju redove kako bi eliminisali ovu pojavu.
 
Od jula se krenulo sa svakodnevnim monitoringom priobalnog područja na teritoriji opštine Ulcinj, uz poseban osvrt na navedene kritične tačke. Osim mnogobrojnog materijala koji je sakupljen, posebno se izdvaja pronalaženje neeksplodirane eksplozivne naprave.
 
Već je od prvih mjeseci procesa monitoringa primijećeno osjetno opadanje ilegalnih aktivnosti, na koje je bez sumnje uticala patrola nadzornika obale, koja se sprovodi u sklopu ovog projekta  .
 
On je naglasio da akcenat projekta nije usredsređen na saniranje posljedica ovakvog djelovanja, već na aktivno traženje uzroka kako bi se prevencijom spriječile ovakve pojave.
 
Prvi korak bila je kampanja s ciljem jačanja svijesti kod građana u sklopu koje su postavljani bilbordi po cijelom gradu, sa jasnim porukama koje bi uticale da lokalna populacija prepozna probleme, s naglaskom na očuvanje morskog ekosistema i osudu nelegalnog ribolova. U prvih nekoliko mjeseci radilo se na tehničkoj pripremi projekta, nabavci specijalizovanog plovila i prateće opreme kako bi se uspješno mogli realizovati ciljevi.
 
Segment projekta biće i obuka specijalizovanog tima u cilju prepoznavanja ulova koji je izlovljen na legalan način u poređenju sa ribom koja se lovi nekonvencionalnim sredstvima. Projektom je definisano i utvrđivanje mjesta gdje će se obavIjati iskrcaj ulovljene ribe, kao i prodajno mjesto (tržnica) na kojem će se organizovati prodaja ulovljene ribe. Biće uvedena stroga zabrana i kontrola da se riba ne prodaje na drugim mjestima, a prodavci će biti obavezani da ribu plasiraju isključivo sa pratećom registracijom za obavljanje privrednog ribolova.