Društvo

Slijepi i slabovidi iz tri države u Baru potpisali Povelju o saradnji

by Vesna Šoškić | 14:10:2015 | 17:33:57

Pod pokroviteljstvom Opštine, u Baru je danas obilježen 15. oktobar, međunarodni Dan bijelog štapa, posvećen slijepim i slabovidim licima. U gradu koji sa puno razumijevanja podržava rad Organizacije slijepih, potpisana je Povelja o saradnji udruženja slijepih iz Bara, Pule i Kopra i poručeno da će zajedno raditi na poboljšanju njihovog statusa i položaja u društvu.

 
Bijeli štap je simbol samostalnosti,nezavisnosi i apsolutne slobode osoba bez vida, pa tek onda njihovo pomagalo u svakodnevnom životu. “Dan bijelog štapa” prilika je da se podsjetimo što su slijepi uradili za poboljšanje svog položaja i statusa, ali i koliko su im svi drugi u tome pomogli. Zajedno su ga u Baru obilježili predstavnici slijepih iz Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.
 
“Organizacija slijepih u Baru osnovana je 1948. u tadašnjem barskom srezu, a sada pokriva i ulcinjsku opštinu. U početku je bilo teško, slijepi su se organizovali kako su mogli u tadašnjim uslovima, a od 2001. zahvaljujući opštini i ZIB-u, 24. novembra dobili smo moderan i opremljen prostor u centru grada. Trudimo se da unaprijedimo rad. Već 2002. godine pokrenuli smo audio časopis, u saradnji sa Radio Barom , “Pravo na riječ”, popularan širom bivše Jugoslavije i regiona, a uz podršku Opštine i Kulturnog centra u biblioteci i čitaonici osnovana je audio biblioteka za slijepe, dostupna svim građanima koji imaju potrebe za tim”, kazao je Veselin Joketić, predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, na svečanosti u maloj sali SO Bar, na kojoj je potpisana povelja o saradnji sa kolegama iz Istarske županije i Kopra. On je istakao i zadovoljstvo što je baš sa barskom organizacijom sklopljen ovakav sporazum.
 
“U Hrvatskoj najveći problem slijepih jeste mali dodatak za njegu i pomoć, koji je svega 50€. Pomak je napravljen kada je riječ o arhitektonskim barijerama i pomagalima koja su sada više dostupna ovim licima”, istakao je Zlatko Kuftić, predsjednik Udruženja slijepih Istarske županije, koji smatra da će potpisani sporazum u Baru doprinijeti lakšem ostvarivanju zajedničkih ciljeva slijepih u sve tri države.

 
“U Istarskoj županiji ima 350 regostrovanih slijepih lica, a u Hrvatskoj 6700. Naš osnovni problem je inkluzivni dodatak od 50€, dijelom i zapošljavanje, a zadovoljni smo postignutim kod otklanjanja arhitektonskih barijera i nabavci tehničkih pomagala. Ne dozvolimo da bijeli štap pretvorimo u prosjački”,istakao je Kuftić.
 
Slovenija je napravila značajne pozitivne korake u poboljšanju položaja slijepih, možda najbolje u regionu.
 
“Dodatak za njegu i pomoć slijepima u Sloveniji, koja ima 4000 registrovanih slijepih lica, a procjenjuje se da ih je nezvanično 15.000 do 20.000, iznosi 292€ i to je zadovoljavajuće. Najveći problem je cjelovita rehabilitacija slijepih i slabovidih, jer smo nekada imali specijalizovani Centar koji se bavio time i sada nam to nedostaje. Problem nezaposlenosti rješavamo zapošljavanjem slijepih u našim Udruženjima, posredstvom Ministarstva za rad, a sve više su nam dostupna tehnička pomagala, govorni i Brajevi satovi, prenosni kompjuteri i pametni telefoni, kao i specijalni čitači na kompjuteru, što nam umnogome olakšava život”, kazao je Radio Baru i Bar infu Safet Baltić, predsjednik Medobčinskog društva slijepih i slabovidih Kopar, koji je istakao kako se “nada da će potpisani sporazum u Baru doprinijeti boljoj saradnji tri države i na drugim poljima”.
 
Opština Bar ima puno razumijevanja za slijepe, kontinuirano im pomaže, a činiće to i ubuduće, obećao je potpredsjednik Opštine Dušan Raičević.
 
“Dan bijelog štapa doživio je međunarodno utemeljenje, ali ovaj Dan ne treba doživljavati samo kao simbol i zaštitni znak slijepih i slabovidih, nego kao priliku da postavimo visoke ciljeve i pomognemo im. Moramo raditi na podizanju svijesti i pomoći im da se integrišu u društvo i tako im, na neki način, kompenzujemo hendikep koji imaju. Ovaj sporazum, takođe, dragocjen je i u smislu razmjene iskustava i dostignuća u drugim zemljama”, istakao je Raičević.
 
Veselin Joketić, predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, kazao je da je najznačajniji pomak u Crnoj Gori donošenje Zakona o zapošljavanju lica sa invaliditetom, “koji je najbolji u regionu”.

 
“Boljitak očekujemo u statusu i finansiranju lokalnih organizacija slijepih, koje bi trebalo da budu organizacije od javnog interesa, a ne, kao do sada, nevladine organizacije. Zalagaćemo se i da lica sa potpunim oštećenjem vida imaju pravo na ličnu invalidninu, kao i sva ostala invalidna lica, jer su slijepi u tom pogledu diskriminisani”, istakao je Joketić.
 
Obilježavanju Dana bijelog štapa u Baru i potpisivanju povelje o saradnji sa Udruženjima iz Hrvatske i Slovenije prisustvovao je i izvršni direktor OSCG Goran Macanović, koji je poručio da su “problemi slijepih svuda isti i da ih je zajednički lakše riješiti”.