Društvo

I na Dan bijelog štapa problemi slijepih u Baru

by Darija Marđokić | 15:10:2015 | 21:03:13

Danas je obilježavan međunarodni Dan bijelog štapa, kojeg je skupština Svjetskog saveza slijepih proglasila na zasijedanju novembra  1964. godine u Kairu. U Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj ovaj datum se obilježava u posljednih nekoliko godina.

Ovo udruženje ima trenutno 62 člana, a na teritoriji opštine Bar ima 996 građana koji imaju svakodnevnih problema u funkcionisanju zbog oštećenja vida.

Članovi ovog udruženja su uglavnom starije životne dobi, ali ima i mlađih – po dvije osobe u osnovnoj i srednjoj školi i dvije na fakultetu. Organizacija slijepih ima i tri zaposlena lica.

Predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj Vesko Joketić  kazao je da je više razloga što je velika razlika između broja članova i onih koji imaju problema sa vidom.


„Svi koji su na popisu rekli da imaju problema sa vidom ne mogu biti naši članovi, jer statut predviđa da član može biti osoba koja ima oštećenje vida od 90 do 100 posto. Na tom popisu su sigurno govorili da imaju problema sa vidom oni koji možda ne mogu da čitaju novine bez naočara, ali bilo je i onih koji ne vide, a nisu to prijavili, jer i dalje postoje predrasude kod naših građana“, kazao je Joketić.
Organizacija slijepih je nevladino udruženje i finansira se putem projekata i donacija. Učlanjenje u ovu organizaciju je dobrovoljno, a prema Joketićevim riječima, svako ko postane član može kvalitetnije riješiti svoje probleme. jer ni porodica, niti neki njen član koji ima problema sa vidom, ne znaju koja su to zakonska prava i koje su to subvencije koje može slijepa osoba da ostvari.

Posredstvom ove organizacije članovi ostvaruju razne subvencije - za odvoz smeća, utrošak vode, za fiksnu telefoniju, internet, pravo na tuđu njegu i pomoć, popust na električnu energiju i još niz drugih zakonskih prava kao što je zapošljavanje lica sa invaliditetom, gdje poslodavac dobije subvenciju od 75% zarade, opremanje radnog mjesta onog poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom, obuke za samostalno kretanje, korišćenje Brajevog pisma...


Ova organizacija izdaje zvučni časopis „Pravo na riječ“ na CD-u u mp3 formatu, koji se snima u studiju Radio Bara. Od 2002. godine izlazi jednom mjesečno i šalje se besplatno svim osobama bez vida u Crnoj Gori, kao i sa prostora bivših jugoslovenskih republika, ali i jednom broju zemalja u Evropi i svijetu. Takođe, imaju i audio biblioteku - knjige na CD-ovima koje su snimljene u proteklih deset godina, te knjige koje su dobili iz drugih biblioteka za slijepe sa ex-YU prostora. Trenutno je fond knjiga oko 400 i smještene su u Narodnoj biblioteci i čitaonici „Ivo Vučković“. Članarina se ne plaća, a knjige su dostupne ne samo ljudima bez vida, već svim zainteresovanim građanima.

Osim toga, pružaju i pravnu podršku svojim članovima, organizuju seminare, okrugle stolove, izlete, edukacije, druženja...
„Izvršili smo i obuku osoba sa oštećenim vidom za korišćenje računara uz pomoć govornog softvera. Partneri smo na projektu poboljšanja pristupa tržištu rada za osobe sa oštećenim vidom, gdje su naša dva člana prošla obuku za web community menadžera. Ovaj projekat finansira Zavod za zapošljavanje. Jedan naš član je od prvog oktobra do Nove godine u radnom odnosu“, istakao je Joketić.

Od prvog aprila realizuju i servis personalne asistencije, uz dvije radnice zaposlene u ovoj organizaciji, a njihovu platu finansira ZZZCG.

Joketić ističe da veliki problem predstavljaju raskrsnice, jer nisu pristupačne za samostalno kretanje ljudi bez vida.
„Imamo tri raskrsnice koje su ozvučene, ali, na žalost, ti semafori više ne rade nego što rade. Trebalo bi ih staviti u funkciju, mada i oni takvi kakvi jesu nisu bezbjedni za prelazak, jer kada je na semaforu zeleno svijetlo, signal postoji, a kada je crveno - nema. A trebalo bi da postoje dva različita zvuka, kako bi slijep čovjek kad prilazi semaforu, a upaljeno je crveno, imao orijentaciju kako da priđe raskrsnici“, objasnio je Joketić.

Još jedan od problema je što Baru nedostaju taktilne staze vodilje i obilježeni natpisi na Brajevom pismu. Joketić smatra da su to problemi koji se moraju zajednički rješavati. „Ne tražimo da se cijeli grad izrovari ili svi trotoari izmjene kako bi se uradilie taktilne staze. Mi realno sagledavamo situaciju, i želimo da se to radi postupno i na kvalitetan način“, kazao je Joketić.


Ova organizacija ima zagarantovana finansijska sredstva od Opštine Bar, ali je problem što već pet godina opština nije raspisala konkurs. Samim tim, oni ne mogu dobiti novac iz projekta. „Kako nema konkursa, primorani smo da pišemo molbe za jednokratnu pomoć  i određene aktivnosti, kao što smo i sada dobili za ovu svečanost. Zahvalan sam što je Opština Bar isfinansirala i prepoznala u nama organizaciju koja je stara 67 godina, koja radi na dobrobit svog članstva“, istakao je predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj.

Prepreka sa kojom se susreću lica sa 100% gubitkom vida je što ne mogu da ostvare pravo na ličnu invalidininu, a sva druga lica koja imaju 100% invaliditet imaju to pravo.

„To je zakon predvidio. Međutim, podzakonskim aktom, pravilnikom koji je manji akt od zakona, slijepima sa 100% oštećenjem vida je ukinuto pravo na ličnu invalidninu i mi smatramo da je to diskriminacija prema ovoj populaciji. Zato je Savez slijepih kod Ustavnog suda pokrenuo postupak preispitivanje ustavnosti ovog prava za lica. Zakon predviđa, a u praksi se to ne može ostvariti“, zaključio je Joketić.