Društvo

Potpisan novi ugovor za Kuću maslina

| 05:11:2015 | 11:36:24

Predsjednik Društva maslinara Bar Ćazim Alković i Direktor Kulturnog centra Bar Ćazim Nikezić potpisali su ugovor, kojim se na narednih pet godina Društvu ustupa na korišćenje prostor u Starom Baru, u kojem su smješteni kancelarija Društva i Muzej maslina.

“Produženje ugovora je za barske maslinare veoma značajno, jer je ova kancelarija postala razvojni i edukativni centar maslinara, ne samo Bara, već i šire, a za sve maslinare i ljubitelje masline i maslinovog ulja je otvorena svakog radnog dana u periodu od 9 do 13 časova. Maslinari izražavaju zahvalnost Opštini Bar i Kulturnom centru što su prepoznali pozitivne trendove u razvoju i unaprijeđenju maslinarstva u Baru i što su produženjem ugovora Društvu obezbjedili osnovne preduslove za uspješan rad”, kažu u Društvu maslinara Bar.