Društvo

Opština Bar: Pogrešni i nekorektni navodi DF

| 23:12:2015 | 18:05:50

Iz Opštine Bar su reagovali povodm izjava na današnjem pressu, zbog, pogrešnih navoda koji su izrečeni.
 
Naime, budžet za ovu godinu planiran je 15.080.000€, a planira se ostvarenje od 12.165.000€, što znači  da je planirano ukupno ostvarenje budžeta od 81%, a ne 75%, kao što se navodi.
 
Tekući budžet ostvaren je u skladu sa planiranim i na današnji dan njegovo ostvarenje je 93,03%. Ostvarenje kapitalnog budžeta 2015. godine nije realno u skladu sa planom, ali je bitno naglasiti da je zemljište sačuvano za naredni period kada je realno očekivati njegovu valorizaciju.
 
Budžet Opštine Bar za 2016. godinu je planiran u iznosu od 14.640.000€ i isti je manji za 440.000€ u odnosu na 2015. godinu, što znači da je budžet za narednu godinu planiran na realnim osnovama i da je tendencija da se u narednoj godini isti ostvari, a samim tim izbjegne zakonska obaveza za rebalansom.
 
Realno je za očekivati da će Opština Bar započeti narednu godinu sa smanjenjem broja izvršilaca za 30,  čime bi bio započet proces efikasnijeg rada lokalne samouprave, a samim tim bila ispoštovana i obaveza za smanjenjem broja izvršilaca. U ovom procesu lokalna samouprava je akcenat stavila na sporazumnom tj. dobrovoljnom odlasku iz Službe uz odgovarajuću otpremninu.
 
Izmjenom Odluke o utvrđivanju poreza na nepokretnost nastojalo se ispoštovati samo ono što zakon koji je usvojen u martu ove godine nalaže, vodeći računa da stvarni iznos poreza na nepokretnost ostane nepromijenjen. a da je jedina razlika u odnosu na prethodnu godinu povećanje poreske stope za pomoćne objekte.
 
Izmjenom Odluke o porezu na nepokretnost po prvi put se ostavlja mogućnost za oporezivanje nelegalnih objekata sagrađenih na prostorima gdje su usvojena planska dokumenta i da se sa ovom izmjenom odluke pravi jasna razlika između nelegalnih objekata kojim se rješava stambeno pitanje i onih sa kojima se ne rješava. Ovo nije samo tenedencija Opštine Bar, već i svih ostalih crnogorskih opština i izmjene su striktno vezane i prilagođene zakonskim odredbama.
 
Boravišna taksa se naplaćuje od turista, a ne od lokalnog stanovništva i nije mijenjana od 2004. godine,a njeno povećanje je usklađeno sa izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi koji je stupio na snagu 29. avgusta 2015. godine. Kao što je poznato, boravišna taksa nije direktni prihod Opštine Bar već TO Bar, i sredstva se namjenski troše za bolju promociju grada i bolju kulturno-zabavnu ponudu turistima koji tu boravišnu taksu i plaćaju.

 
Povodom izjave da je stanje u barskoj urbanistici katastrofalno”, te da je u 2015. godini izdato 35 građevinskih i svega 11 upotrebnih dozvola”, treba istaći da je izjava izvučena iz konteksta Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2015. godinu i data sa očiglednom namjerom da stvori sliku da Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti na odgovarajući način.
 
Podaci koji su navedeni odnose se na dozvole izdate u prvih 11 mjeseci ove godine po osnovu zahtjeva investitora i ispunjenosti zakonskih uslova za izdavanje dozvola u zahvatu planske dokumentacije.   Treba istaći da je nadležni sekretarijat, pored ovih dozvola, izdao i set od 14 dozvola i odobrenja za građenje objekata hidrotehničke infrastrukture za projekat izgradnje kanalizacione mreže, koji se finansiraju iz sredstava kredita KfW banke, kao i četiri odobrenja za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa, koji su takođe infrastrukturni objekti. Navedena odobrenja se izdaju po osnovu Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, iz djelokruga svoje nadležnosti, izdalo 8 građevinskih dozvola za izgradnju objekata na teritoriji Opštine Bar. U ovom periodu je izdato i 470 rješenja za postavljanje privremenih objekata, donijeta su tri lokalna planska dokumenta, a 16 planova je u postupku izrade.
 
Takođe, u ovom periodu su obavljani značajni poslovi u oblasti komunalno-stambenih poslova i zaštite životne sredine, a naročito treba istaći aktivnosti na projektu sanacije i rekultivacije nesanitarnog odlagališta Ćafe koji je u završnoj fazi, a koji se finansira iz sredstava EU u iznosu od cca 5.300.000€, kao I aktivnosti na projektu reciklažnog centra.
 
Iz navedenog se vidi da se stanje ne može ocijeniti kao katastrofalno, kao i da je, s obzirom na brojne nadležnosti i broja zaposlenih u ovom sekretarijatu, učinjen veliki napor da se posao obavlja bez zastoja i odobrenja izdaju u predviđenim rokovima.
 
Stoga, ovakove izjave predstavnika DF su nekorektne, a posebno imajući u vidu i činjenicu da, po njihovoj  izjavi, bojkotuju sjednice SO Bar, ali pomno proučavaju skupštinski materijal. Mjesto za iznošenje ocjena o radu i stanju u lokalnoj upravi je prvenstveno lokalni parlament, odnosno sjednice SO Bar, gdje se kroz konstruktivan dijalog mogu dobiti sve informacije o određenoj oblasti, a tek nakon toga koristiti medije.