Društvo

Radnici Primorke: Jesmo izgubili sporove, ali tu nije kraj

by Vijesti | 01:02:2016 | 11:21:04

Grupa radnika nekadašnje “Primorke” iz Bara pozvala je juče premijera Mila Đukanovića da “obiđe pogone ove fabrike za koje on tvrdi da još rade i da se obrće dio sredstava od onih ‘famoznih’ četiri miliona koje je Vlada garantovala za podsticaj ovog preduzeća”.
 
Radnici navode da je prije nekoliko dana na zasijedanju Skupštine o povjerenju Vladi bila i polemika u vezi sa četiri miliona eura koje je Vlada garantovala firmi “Melgonija Primorka” za podsticaj preduzeća i regulisanje socijalnog programa kao i drugih obaveza prema radnicima. Premijer Đukanović je tada izjavio da je novac podijeljen u zakonskim okvirima i da je ta priča za njega završena.
 
“On je, takođe, naveo, da su radnici namireni i da se dio sredstava obrće u pogonima koji rade. Istu priču je imao i ministar Igor Lukšić. U njihovu odbranu pojavio se bivši stečajni upravnik bivše AD ‘Primorke’ Žarko Ostojić, koji je vaskrsnuo u ovoj priči plašeći se za sebe, pa proziva predstavnike radnika ‘Primorke’ da iznose neistine. On se pojavljuje u priči koja nema veze sa njim. Ostojić pokušava da podmetne i zamijeni priču sa finansijskom pomoći od Ministarstva finansija koju je dala AD ‘Primorci’ 2009. godine u iznosu od 909.450 eura za priču o garanciji Vlade od 2010. godine koju je dala ‘Melgonija Primorci’”, naveli su bivši radnici u reagovanju.
 
U saopštenju radnika Dževdeta Begzića, Dragana Rondovića, Mija Sjekloće, Danice Kontić, Gojka Boškovića, Dragice Dragović i Draga Maljevića, navodi se da se na ovaj način žele zataškati malverzacije od četiri miliona koje je Vlada “častila” čovjeka koji je tada bio na čelu “Melgonia Primorke”, a sada “sa trenutnim boravkom u Spužu”.
 
“Ostojić želi da zataška priču, kako o nestanku onih četiri miliona, tako i o sredstvima koje je Vlada njemu dala. Naime, tačno je da je u vrijeme stečajnog postupka AD ‘Primorka’, Ministarstvo finansija prijavilo potraživanje od 3.031.495,28 eura (krediti kod Montenegro banke, Ino dug, krediti iz budžeta i krediti iz republičke i savezne rezerve). Tada su ukupna potraživanja razvrstana u grupu obezbijeđenih, po osnovu svojine Vlade na pogon fabrike za proizvođnju sokova. Radnici su od Ministarstva finansija tražili 30% od ukupnih sredstava na ime socijalne pomoći koje su im i odobrene 10. 04. 2009. godine pod brojem odobrenja 0726881. Izdvojen je iznos od 909.450 eura”, navode radnici.
 
Za tu podjelu je, kako su kazali, bio zadužen Ostojić, a tvrde da su novac dobili i oni koji nisu bili radnici AD “Primorka”, kao i neki penzioneri. Radnici su dobili od 1.000 do 4.400 eura i to ne kao otpremninu. Potpisnici reagovanja navode da je Ostojić sa ovim novcem želio da zavara trag ”ona famozna četiri miliona”.

 
Radnici navode da je Ostojić protivzakonito imenovan za stečajnog upravnika u ovom nekada moćnom preduzeću, čija je imovina njegovim dolaskom procijenjena preko 12 miliona.
 
“Njegovim dolaskom AD ‘Primorka’ doživljava sunovrat kroz devastaciju svih pogona sem Pekare koji su pretopljeni u Nikšićkoj željezari. Moraće da objasni što je sa objektima AD ‘Primorke’ koji su bili procijenjeni na oko 5,3 miliona eura. Takođe, gdje je 3,9 miliona koje je AD ‘Primorka’ dobila kao razlučni povjerilac sa beogradskom Uljaricom. To potraživanje je bilo isključivo potraživanje Vlade. Koliko je vraćeno maslinovog ulja pomeljarima, šta je sa akcijama pojedinih radnika i mnogo toga što odgovora nemamo”, naveli su radnici.
 
Oni potvrđuju da su radnici Dževdet Begzić, Dragan Rondović i još 17 drugih izgubili spor, ali da nije svemu kraj.
 
“Sporove jesmo izgubili, ali ne zbog Ostojićeve nevinosti, već zato što je stečaj AD ‘Primorka’ vodila jedna organizovana grupa koju su činili Ostojić, stečajne sudije, tužioci na čelu sa bivšim predsjednikom privrednog suda i njihovi pomagači. Njihova krivica, koja nije mala i koja je imala posljedice jedino za radnike ovog preduzeća, neće ostati nedokazana”, navedeno je u saopštenju uz očekivanje da krivci ne mogu vječno biti zaštićeni.
 
Ostojić je, kako navode radnici, stečaj u AD Primorci Bar otvorio 15. septembra 2008. godine, a stečajni postupak je okončan 1. maja 2009. godine.
 
“Vlada je tek nakon njegovog odlaska, tačnije 10. juna 2010. godine odobrila pomenutu garanciju od četiri miliona drugom privrednom subjektu, odnosno ‘Melgonia Primorci’, tako da ne vide razlog što se Ostojič pronašao u ovoj priči. Da li svi oni hoće da zavaraju javnost da su sredstva iskorišćena onako kako je premijer naveo 'u zakonskim okvirima'”, naveli su radnici.
 
Oni su zbog toga pozvali premijera da dođe i obiđe pogone za koje tvrdi da rade, iako se iz njih mašine ne čuju od 2006. godine, osim pogona Pekare na koju je katanac stavljen prije dvije godine. “Sa sobom neka povede i Ostojića da mu pokaže put do tih pogona, a mi smo spremni da platimo sve putne troškove”, naveli su u saopštenju bivši radnici barske “Primorke”.