Društvo

Nove radionice NVO Povjerenje

| 08:02:2016 | 21:47:50

Pored redovnih aktivnosti vezanih za projekat “Pitaj doktora” i promociju tradicionalne medicine,  početkom februara NVO Povjerenje je započela realizaciju dva projekta “Tvoje NE znači sve” - program interaktivnih radionica u cilju prevencije narkomanije i “Prevencija bolesti starijih žena i žena sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na prevenciju raka dojke”, koji su djelimično podržani na ovogodišnjem Konkursu za raspodjelu sredstava od igara na sreću.

 
U petak je održana prva radionica “Faktori rizika”, na kojoj je dr Ljubinko Kaluđerović, psihijatar-narkolog iz Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci iz Podgorice, koji je u svom dugogodišnjem radu liječio preko deset hiljada zavisnika, razgovarao sa  barskim srednjoškolcima. 

 
“Odziv i zainteresovanost učenika za ove radionice je bio izvanredan. Nakon uvodih glumačkih prikaza zadate situacije, dr Kaluđerović je govorio o faktorima rizika vezanih za ovo hronično, teško oboljenje, kako se danas tretiraju bolesti zavisnosti. Učenici, koji su već navikli na ovakav rad, aktivno su učestvovali i pitanjima usmjeravali tok razgovora.  O tome da li je marihuana štetna i treba li je legalizovati, razvila se posebno burna diskusija. Popriličan broj učesnika je izražavao stav (formiran uglavnom na osnovu znanja sa interneta) da marihuana nije štetna. Svi su navodili da se u nekim zemljama koristi u medicinske svrhe. Objašnjeno im je da niko ne spori takvu upotrebu kanabisa, kao i da se i morfijum daje u medicinske svrhe, ali isključivo po stogo primenjenim indikacijama. Na pitanje - zašto bi nešto što se daje teškim bolesnicima, radi ublažavanja bolova i patnje, trebalo da uzima mlad zdrav čovjek, nisu imali odgovor”, kažu u NVO Povjerenje.  

 
Tokom sljedeće sedmice projekat se nastavlja radionicom “To je sada moja prošlost”, kada će bivši zavisnici govoriti o svojim iskustvima.
 
U okviru projekta “Prevencija bolesti  starijih žena i žena sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na prevenciju raka dojke” planirane su brojne aktivnosti - savjetovalište, preventivni pregledi i program prevencije.

 
“Tokom januara počelo je sa radom savjetovalište, prije svega program psihološke podrške. U okviru programa prevencije održali smo dvije radionice, od kojih je radionica posvećena herbalnoj medicini izazvala veliku pažnju. Nakon pripremnih aktivnosti i dogovora sa organizacijama koje okupljaju lica sa invaliditetom, napravili smo korekciju aktivnosti, tako da smo u preventivne preglede uključili sve njihove članove i njihove majke. Zahvaljujući saradnju sa PZU svi zainteresovni članovi NVO Adria, besplatno su pregledani - urađen je ultrazvučni pregled dojki, štitaste žlezde i abdomena. Svima koji su izrazili želju urađen je EKG, mjeren pritisak. U narednom periodu sličnu aktivnost ćemo realizovati i sa Udruženjem roditelja djece sa posebnim potrebama”, kažu u NVO Povjerenje.
 
U okviru programa prevencije, NVO Povjerenje će održaćati nekoliko radionica, a u dogovoru sa NVO Zdrava dona Montenegrina, u martu će biti održano nekoliko radionica vezanih za prevenciju raka dojke.