Društvo

Predavanja o zemljotresu u OŠ Meksiko

| 10:02:2016 | 12:29:31

Službenici Područne jedinice za vanredne situacije Bar održali su predavanja u OŠ „Meksiko“, vezano za smanjenje rizika od katastrofa sa akcentom na rizik od zemljotresa.
 
Kompletno nastavno i vannastavno osoblje je prošlo obuku za postupanje u vanrednim situacijama, na temu “Uloga i zadaci škole i osoblja u vanrednim situacijama, s naglaskom na zemljotres”. Prezentaciju je održala mr.Pera Pavlica-Dragišić, načelnik PJ Bar.

 
Učenici su slušali predavanja na temu „Postupanje u slučaju vanrednih situacija, s naglaskom na zemljotres”. Ukupno je realizovano pet prezentacija u grupama od oko 150 učenika. Predeavanju su realizovali službenici Područne jedinice za vanredne situacije Bar: Pera Pavlica-Dragišić, Amir Muslić i Đina Babić.

 
Glavni cilj aktivnosti bio je da se kroz održana predavanja, putem adekvatne prezentacije, nauče svi učenici kako da se ponašaju u slučaju zemljotresa. Škola se kroz ova predavanja osposobljava da samostalno prati stanje zaštite i spašavanja u svojoj ustanovi i izvodi vježbe evakuacije, kao najznačajniju preventivnu i edukativnu aktivnost.