Društvo

Savjetovalište o seksualnoj i reproduktivnoj svijesti

by Milanka Vukosavović | 12:02:2016 | 16:32:00

Savjetovalište za mlade barskog Doma zdravlja danas je u OŠ “Meksiko” organizovalo predavanje povodom 12. februara - Svjetskog dana seksualne i reproduktivne svijesti.
 
Predavanje je održala dr Momira Vukelić, koordinator u Savjetovalištu za mlade, a prisustvovali su učenici devetog razreda. Ovaj datum u svijetu se obilježava kako bi se kod mladih ljudi povećala svijest o važnosti unaprijeđenja i očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

 
Učenicima je govoreno na temu polnog sazrijevanja, predstavljeni su rizici ponašanja kod mladih, poput problema sa maloljetničkom trudnoćom, a informisani su i o polno prenosivim bolestima.
 
“Edukacija mladih osoba je naročito važna, jer su nedostatak znanja, sklonost rizičnom ponašanju i nezrelost polnog sistema, najčešće odgovorni za povećanje broja polno prenosivih bolesti čiji je trend u porastu i kod nas i u svijetu”, kazala je dr Momira Vukelić.

 
“Ovakva predavanja i preduzimanje mjera prevencije vrlo su bitni, jer djecu informišu o pravovremenom dijagnostifikovanju i liječenju tih infekcija, kako bi se spriječile njihove negativne posljedice po zdravlje, naročito ako se ima u vidu da polno prenosive bolesti još uvijek predstavljaju ozbiljan i rastući javnozdravstveni problem kod nas i u svijetu”, rekla je dr Vukelić.
 
U Crnoj Gori zvanični broj registrovanih slučajeva seksualno prenosivih infekcija je nizak zbog slabe registracije i u privatnim i u javnim ustanovama. Prijavljivanja ovih oboljenja, iako su obavezna, nisu na nivou koji bi omogućavao potpunu i preciznu informaciju o broju oboljelih, te je od posebnog značaja skrenuti pažnju da je uredno registrovanje važan preduslov za planiranje kompetentnih aktivnosti za unaprijeđenje reproduktivnog zdravlja.