Društvo

BSC podrška zapošljavanju osoba sa invaliditetom

by Željko Milović | 15:02:2016 | 14:25:08

Business Start Up Centar Bar (BSC Bar) je započeo sprovođenje projekta “Kreiranje povoljnog okruženja za inkluziju osoba sa invaliditetom u ekonomske tokove kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja”. 

Cilj ovog projekta je doprinos postizanju lokalnog okruženja u opštinama Bar i Nikšić koje podstiče zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i osposobljavanje osoba sa invaliditetom za uključenost na otvoreno tržište rada. Projekat finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, i njegove aktivnosti će u narednih deset mjeseci u Baru realizovati BSC, a u Nikšiću partnerska organizacija NVO “Ženska akcija”.

Planirane aktivnosti će uključiti saradnju sa poslodavcima, osobama sa invaliditetom (OSI), udruženjima koje se bave pitanjima OSI, savjetnicima za zapošljavanje OSI i savjetnicima za profesionalno usmjeravanje, saradnju sa predstavnicima lokalnih socijalnih ustanova i ostalim stručnjacima iz područja rada sa osobama sa invaliditetom.

Prva aktivnost projekta su seminari i motivacione radionice koji bi trebalo da uključe ciljne grupe i motivišu na saradnju, a sve u cilju doprinosa zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Na seminaru na temu zapošljavanja osoba sa invaliditetom koji će se organizovati 24. februara (10:00) u konferencijskoj sali BSC zainteresovanim poslodavcima biće predstavljene značajne subvencije prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom. One se odnose na subvenciju zarade lica sa invaliditetom u iznosu od 75%, pod uslovom da lice ima najmanje 50% invaliditeta, zatim bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom, kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu specijalne opreme za rad lica sa invaliditetom, kao i učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom.

IZ BSC Bar pozivaju zainteresovane poslodavce koji žele da se uključe u projekat da prisustvuju seminaru i detaljinije se informišu o pogodnostima programa. Drugog dana seminara, predviđeno je predstavljanje rada udruženja koje se bave pitanjima OSI, razmjena iskustva i jačanje kapaciteta ovih organizacija. Nakon seminara slijedi procjena radnih sposobnosti koju će realizovati sertifikovana agencija za profesionalnu rehabilitaciju, a zatim će osobe sa invaliditetom imati priliku da unaprijede poslovne vještine kroz program obuka koji će im BSC organizovati, nakon čega će moći da zasnuju radni odnos kod zainteresovanih poslodavaca na tri mjeseca.


Ovaj radni angažman biće u potpunosti finansiran projektom, a nakon isteka tri mjeseca, poslodavci će moći da zasnuju ugovor sa osobom sa invaliditetom i ostvare prava na subvencije. Na kraju implementacije projekta obilježiće se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a njen tok pratiće brojne promotivne aktivnosti.

U podizanju svijesti o značaju radnog angažovanja i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom pomogli su Radio Bar, F radio, Radio D i Radio Antena M, koje bez nadoknade emituju promotivni džingl za projekat. On je pripremljen u saradnji sa “The Books of Knjige” i može se poslušati preko linka https://www.youtube.com/watch?v=2mjCZnvBNro&feature=youtu.be
 
Nakon Bara, seminar će biti organizovan i u Nikšiću 17. i 18. februara 2016. godine.