Društvo

Okrugli sto o džamiji u Novom Baru, groblju i Islamskom centru

by Silvija Vukelić, photo Studio Petović | 26:02:2016 | 15:05:33

Medžlis (Odbor) Islamske zajednice Bar juče je u Islamskom kulturnom centru organizovao okrugli sto sa ciljem da uz pomoć struktura vlasti na opštinskom i državnom nivou, te pomoći predstavnika odgovarajućih organizacija i institucija, pokuša da nađe rješenja za administrativne probleme koje Odbor ne uspijeva da riješi. Teme okruglog stola bile su: Izgradnja islamskog centra u užem jezgru Novog Bara, proširenje groblja Belveder i obezbjeđenje upotrebne dozvole za Islamski kulturni centar.
 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Opštini Bar živi 12.680 stanovnika islamske vjeroispovjesti, što je 30,14% od ukupnog broja. Islamska zajednica u Baru ima osam seoskih džamija, u Starom Baru tri, a u Novom Baru samo mesdžid u sklopu kojeg je mjesto za obavljanje molitve. Predsjednik Odbora IZ Ćazim Alković je za Radio Bar i Bar info naglasio da je mnogo prije izgradnje Islamskog centra, postojala molba - zahtjev za izgradnju vjerskog objekta u Novom Baru i da se od te ideje nije odustalo.
 
“U gradu imamo veliki broj vjernika, po našim podacima oko 3000. Mesdžid, mjesto gdje se može obaviti molitva, ne ispunjava uslove ni gabaritima ni izgledom, jednostavno - to je poslovni prostor od 30m2. Mi nijesmo odustajali od ideje da se napravi vjerski objekat koji bi zadovoljavao potrebe vjernika koji žive u Šušanju, Bjelišima, centru grada…”, kazao je Alković.
 
U uvodnom dijelu okruglog stola on je objasnio da su, obraćajući se više puta lokalnoj upravi, predlagali da potencijalne lokacije za vjerski objekat budu kod buvlje pijace i marketa “Maxi”.
 
Potpredjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić kazao je da se osjeća pozvanim da govori i zbog sadašnje funkcije koju obavlja, ali i zbog onoga što je radio dok je bio predsjednik Odbora Islamske zajednice u Baru.

 
“Saradnja sa Opštinom Bar bila je veoma dobra po svim drugim pitanjima, i po pitanju izgradnje Islamskog centra, kada smo oslobođeni plaćanja komunalija u iznosu od 299.000€ i izgradnje zaobilaznice u Starom Baru, kada smo vršili opsežan posao. Ali, kada su bili u pitanju zahtjevi za izgradnju džamijskog objekta u centru Bara i lokacija za proširenje groblja Belveder, tu nije bilo dovoljno sluha od strane Opštine. Ipak je deset godina dovoljno dug period, bez obzira na sve ostalo sto smo pozitivno rješavali, da se tome moglo izaći u susret. Razumijem sporost administracije, ali ovako dug period mogu da tumačim kao odsustvo želje da se to pitanje riješi. Da neko u stanu ili poslovnom prostoru  pravi svoje džemate i udruženja i ide putem kojim ne treba ići, to nikome nije u interesu. Napominjem da nije u pitanju nikakav hir već potreba”, kazao je Mustafić i naglasio da je “otpremanje umrlih osoba i učenje djece nešto što svima treba biti na dohvat ruke”.
 
Predsjednik Skupštine Opštine Bar Osman Subašić smatrao je da je zahtjev opravdan, ali da treba da se ispoštuje zakonska procedura.
 
Sekretar Sekretarijata za imovinu Vido Dabanović istakao je da svi činovnici i službenici lokalne uprave imaju obavezu da rade i budu u funkciji svih građana, bez obzira na vjeru i naciju.
 
“Mislim da u tome i jeste naše opredjeljenje, ali moramo se držati zakona i zakonskih propisa. Novi Zakon o državnoj imovini, po kojem je sva imovina države Crne Gore, donešen je 2009. godine. Određena prava raspolaganja ima Opština, uz prethodnu saglasnost Vlade. Tamo je precizno definisano što može lokalna uprava - da li može da dodijeli lokaciju bez naknade ili ako dodjeljuje, uz naknadu ide postupak uređenja. Tih propisa se moramo držati. Ja mislim da ima prostora za ove ideje. Iniciram kod uvaženih poslanika da još jednom razmotre pokretanje postupaka izmjena i dopuna DUP koji stvara mogućnost za rješavanje ovog problema”, kazao je Dabanović.
 
On je sa žaljenjem konstatovao da izrada Prostornog urbanističkog plana neopravdano kasni, te da je obaveza lokalne uprave da to riješi.
 
Alković je podsjetio da je 2013. godine, odgovarajući na poslaničko pitanje u vezi sa izgradnjom islamskog vjerskog objekta u Baru, predsjednik Vlade Milo Đukanović između ostalog kazao da se neće dozvoliti da bilo koji projekat u Crnoj Gori trpi zbog sporosti administracije. Nakon toga, rekao je on, Odbor Islamske zajednice obratio se tadašnjem predsjedniku Opštine Bar Žarku Pavićeviću sa molbom za sastanak.  
 
“Dobili smo odgovor da je inicijativa OIZ Bar blagovremeno proslijeđena obrađivaču DUP Topolica 3 i Topolica- Bjeliši. Izrada Nacrta planskih dokumenata bila je u završnoj fazi. To je bilo 2014. godine. Mi smo se uključili u javne rasprave koje su kasnije uslijedile. U ovim nacrtima planova dvije lokacije koje smo predložili bile su definisane kao ‘centralne djelatnosti’. Inicirali smo da odmah u Planu bude stavljeno da je to vjerski objekat kako bi se ta procedura ubrzala, ali na žalost nijesmo uspjeli. Ali, smatram da nismo izgubili šansu da tu dobijemo lokaciju, jer se pod ‘centralne djelatnosti’ podrazumijevaju i vjerski objekti”, kazao je Alković.
 
Predsjednik Odbora IZ je istakao da je za OIZ važno da i u gradu postoji objekat u kojem se dostojno može obavljati molitva i ostali prateći sadržaji, a da on ne mora biti velikih gabarita. “Predvidjeli smo da to bude zemljište od 1500-2000m2, a objekat cca 600m2”, dodao je Alković.
 
Administrativna procedura za proširenje muslimanskog gradskog groblja Belveder je završena. Nakon izrade projekta i označavanja granica, može se koristiti. Islamska zajednica Bar će izraditi projekat groblja, biće izvršen premjer prostora i označene granice, te izrada ograde i uređenje samog prostora - zaključeno je na okruglom stolu.
 

 
Dobijanju upotrebne dozvole za Islamski kulturni centar mora da prethodi odgovarajući priključak na elektroenergetsku mrežu. Neophodno je da Islamska zajednica dobije građevinsku dozvolu za postavljanje napojnog kabla. Za dobijanje ove dozvole mora se obezbjediti saglasnost barske bolnice na šta se obavezala Islamska zajednica, i usklađivanje dokumentacije u opštinskim sekretarijatima koji su na okruglom stolu obećali da će to uraditi. Po priključenju Islamskog kulturnog centra na elektroenergetsku mrežu, na zakonom propisan način, biće nastavljena procedura dobijanja upotrebne dozvole.
 
Glavni imam Islamske zajednice Bar efendija Muidin Miljaimi pozdravio je  prisutne i zahvalio im što su prihvatili poziv za učešće na okruglom stolu.
 
U radu okruglog stola su, pored članova Odbora islamske zajednice, učestvovali i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić, predsjednik Skupštine Opštine Bar Osman Subašić, potpredsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, sekretar Sekretarijata za imovinu Vido Dabanović, direktor Agencije za investicije Omer Vukić, predstavnica Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Sabaheta Divanović, predsjednik Savjeta za nauku i kulturu Islamske zajednice dr. Šerbo Rastoder, vlasnici firmi “Elektro centar” Risto Lekić i “Kota” Ramo Saljević, odbornici Skupštine Opštine Bar Denisa Halimić i Munib Ličina i drugi.