Društvo

Gvozdenović: Potrebno sto miliona za vodovodnu mrežu

by Dan | 04:04:2016 | 10:30:09

Na nedavno održanoj sjednici lokalnog parlamenta konstatovano je da se Bar svakog ljeta suočava sa manjkom vode za piće, odnosno da su u pojedinim djelovima grada česte restrikcije.
 
Nadležne iz gradskog vodovoda odbornici opozicije pitali su da li će u ovoj godini stanje biti promijenjeno i da li će potrošači u pojedinim djelovima opštine imate bar koliko-toliko bolje vodosnabdijevanje. Konkretno, odbornik SNP Milenko Cebalović pitao je šta greba uraditi u ovoj godini da bi građani Bara imali redovno vodosnabdijevanje.
 
„Svjedoci smo da i u zimskom periodu pojedina područja naše opštine nijesu imala vode, ili je imaju u nedovoljnim količinama. Ovo je 21. vijek, a mi raspravljamo da li građani treba da imaju vodu i kanalizaciju. Takođe, građani treba da znaju da li je Vodovod planirao smanjenje gubitaka na mreži i konkretno koliko ti gubici iznose. Čujemo da Baru fali šest rezervoara da bi bilo bolje vodosnabdijevanje, pa bi bilo dobro i da čujemo kada je napravljen zadnji rezervoar, jer to je ogledalo ove vlasti svih ovih godina. Naglašavam da nije problem samo prisutan na Velikom pijesku, kako to neki hoće da predstave, već i MZ Bar 2, gdje su do skoro potrošači imali dovoljno vode, a onda su se odjednom počele primjenjivati restrikcije”, naglasio je Cebalović.
 
Direktor Vodovoda Zdravko Gvozdenović kaže da bi za potrebe poboljšanja vodosnabdijevanja na pojedinim područjima trebalo izdvojiti velika sredstva. On je naglasio da su obimni radovi izvedeni ispod bulevara prema moru.
 
“Tu je izvršena kompletna rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, što je koštalo preko četiri miliona eura. Ako je na tom prostoru bilo potrebno toliko sredstava, onda treba procijeniti koji su to milioni za cio prostor opštine. Ko to može da uradi? Vodovod, naravno ne može, a ja tvrdim da ne može ni Opština. Stanje je takvo. Naše potrebe su objektivno iznad mogućnosti, a pričamo o desetinama i desetinama miliona koje bi bilo neophodno uložiti u poboljšanje vodosnabdijevanja, prvenstveno na područjima koja danas u Baru nemaju vodu. Tu mislim na Veliki pijesak i Bušat, kao dva najveća područja, i naravno više zone Bara i Sutomora. Dakle, to su desetine miliona koje treba uložiti, odnosno, da budem precizniji, investicija prevazilazi sto miliona eura”, naglasio je Gvozdenović i dodao da Vodovod u prosjeku dnevno ima tri manja ili veća kvara što je godišnje oko 900 kvarova. Naglasio je i da Vodovod nije adresa za izvođenje novih vodovodnih sistema, niti se to može obezbijediti iz cijena vode.
 
“Smanjenje gubitaka je stalni posao ovog preduzeća, a teško ih je naći, jer se nalaze svuda kao i nelegalni priključci kojih smo samo prošle godine otkrili 276. Zna se da te nelegalne priključke rade vodoinstalateri, naravno da neki od njih rade i u Vodovodu, ali mi ne znamo ko su oni”, rekao je Gvozdenović i na Cebalevićevo pitanje odgovorio da je Baru, samo za prihvat vode iz Regionalnog vodovoda, potrebno još šest rezervoara, a da dosad nije izrađen nijedan.
 
“Sva je prilika da ćemo se morati primjeriti mogućnostima, a ne potrebama”, konstatovao je Gvozdenović.
 
Direktor opštinske Agencije za investicije Omer Vukić naglašava da, ako su išta planirali, onda su po pitanju vodovoda i kanalizacije u ovoj godini planirali najviše.
 
“Počeo je projekat kojim se finansira iz sredstava KfW banke vrijednosti 8,3 miliona eura. U tom dijelu je Opština Bar u prošloj godini izdala 12 građevinskih dozvola, između ostalog i po pitanju rezervoara Šušanj 2, čija je izgradnja jedan od prioriteta. Vrijednost samog rezervoara je bez pripadajućih priključaka 360.000 eura. Osim toga, planiraju se i radovi na kraku 1 i kraku 2 u Bjelišima, izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u Sutomoru u Ulici Iva Novakovića, kao i krakovi u sjeveroistočnom dijelu Sutomora. Osim finansiranja iz tog kredita, Opština Bar je za potrebe vodovoda i kanalizacije opredijelila ukupno 870.000 eura iz budžeta i 250.000 u kapitalnom budžetu za vodosnabdijevanje. Ta sredstva su namijenjena rešavanju vodosnabdijevanja u Mandarićima i Zaljevu, i 620.000 eura za izgradnju kanalizacione mreže”, naveo je Vukić.