Društvo

Nova dva predavanja o raku dojke

| 19:04:2016 | 20:37:46

U okviru realizacije projekta “Prevencija bolesti starijih žena i žena sa invaliditetom sa posebnim akcentom na prevenciju raka dojke” NVO “Povjerenje” je u saradnji sa Domom zdravlja Bar i NVO Zdrava dona Montenegrina realizovala dva predavanja na kojima je dr Nada Cicmil, onkolog iz KBC, govorila o prevenciji i ranom otkrivanju karcinoma dojke. Predavanja su održana  danas u ambulanti u Virpazaru i ambulanti “Dr Petar Vuksanović” u Sutomoru.
 
Bez obzira na trud osoblja obje ambulante da pozovu veći broj sugrađanki na predavanje, odziv nije bio kako su očekivali. Ali, kako ističu u NVO Povjerenje, ipak ih je bilo mnogo više nego u Baru, a “svi prisutni (bilo je i muškaraca) su bili vrlo zadovoljni što su došli, jer su čuli dosta korisnih informacija i preporuka”.

 
Dr Cicmil je istakla da u Crnoj Gori godišnje oboli više od 300, a umre više od 80 žena od kanecra dojke.
 
“U svijetu postoji opadanje procenta umiranja od ove bolesti, ali kod nas mortalitet ne opada. Razlog za ovo je na prvom mjestu dobra informisanost i edukacija žena kao i zdravstvenih radnika, zatim mjere prevencije - kako primarne, tako i sekundarne, i skrining. O prevenciji govorimo samo do trenutka dok se bolest ne javi. Strah da će mi naći nešto treba zamijeniti strahom da mi nešto neće na vrijeme naći, jer smanjenje mortaliteta od raka dojke i grlića materice počiva na prvom mjestu na prevenciji”, rekla je dr Cicmil.
 
Ona je potencirtala da osobe koje imaju više od jednog bližeg srodnika oboljelog od raka dojke treba da se jave u Centar za genetiku Kliničkog centra Crne Gore radi određivanja indikacija za testiranje i obezbjeđivanja njegove dostupnosti.

 
“Ako je žena u porodici imala oboljelog od raka dojke, ona se treba javiti ljekaru na deset godina prije dobi u kojoj je bio njegov sriodnik kada je obolio. Sekundarna prevencija na prvom mjestu podrazumijeva samopregled. Obavlja se od 20 godine svake žene do kraja života. Žene prije menopauze: 5. do 10. dana ciklusa, a žene u menopauzi jednog određenog dana u mjesecu. Od 20 do 40 godine pregled kod ljekara se obavlja jednom u tri godine, a nakon toga jednom godišnje. Kod žena mlađih od 30 godina mamografija ne treba da se sprovodi. Bazična mamografija se radi sa 50 godina i ponavlja na dvije godine. Najveći broj oboljelih žena je stariji od 50 godina, a rak se konstituiše najčešće u periodu od 40 do 50 godina života”, objasnila je dr Cicmil.