Društvo

Morsko dobro pooštrava kontrolu kupališta

by Pobjeda | 05:05:2016 | 08:38:57

Prava kupača ovog ljeta štitiće, osim inspekcije, i „Morsko dobro“. To preduzeće pripremilo je interna pravila koja će pomoći da na kupalištima vlada red.
 
Rukovodilac službe kontrole JP za upravljanje morskim dobrom, Veselin Vojinović, kaže da je Upravni odbor u februaru donio interne procedure koje definišu ponašanje službe za kontrolu i službe za ustupanje u situcijama kada se ne postupa po ugovoru, ili se narušava komunalni red.
 
“Na raspolaganju su nam mjere opomena, pomena pred raskid, akiviranje činidbene garancije i raskid ugovora za teže povrede. To je ono što možemo predložiti direktoru kada konstatujemo nepravilnost. Naravno, obavezni smo da o tome sačinimo službenu zabilješku, bilo da je riječ o kupalištu ili o privremenom objektu”, kaže Vojinović.
 
Definisane su, kaže on, četiri lakše i više težih povreda ugovora.

 
“Ova ovlašćenja omogućavaju nam da reagujemo brzo. Ranije smo prvo morali da inspekciji pošaljemo dopis da je neko prekršio ugovor, zatim da čekamo da inspekcija obavi nadzor, potom da nam dostavi rješenje o utvrđenoj nepravilnost, pa da tek onda mi šaljemo opomenu pred raskid ugovora. Sada, čim konstatujemo težu povredu ugovora možemo poslati opomenu pred raskid i tražiti od inspekcije da to konstatuje. Kad inspekcija donese rješenje, a zakupac ne postupi po njemu, imamo mogućnost da direktoru predložimo raskid ugovora”, objasnio je Vojinović.
 
Zakupci, prema ugovoru, moraju poštovati pravilo 50:50, što znači da pola kupališta mora biti slobodno. Inače, to je predviđeno i pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta. Prethodnih sezona kršila ga je većina zakupaca, na što su se odnosile i najčešće primjedbe kupača. To, kaže Vojinović, spada u težu povredu ugovora, zbog koje se on može raskinuti.
 
“Inspekcija će provjeravati da li zakupci poštuju to pravilo. Mi kontrolu počinjemo 1. juna. Kada uočimo da se na kupali štu ne poštuje pravilo 50:50, slaćemo Upravi za inspekcijske poslove informaciju o tome. Inspekcija može odmah da reaguje, tako što će pokupiti višak mobilijara i osloboditi ga za kupače. Slijedi i novčana kazna”, naveo je Vojinović.
 
On poziva turiste da sve nepravilnosti prijave na telefon Uprave za inspekcijske poslove, 080/555-555 ili na broj Turističke organizacije - 1300.